Bilde av deltakere på Skadeseminaret 2022

10 år med skadedataseminar!

Vi feiret med fem engasjerende innlegg om skadedata og forebygging, og hvordan de to kan og bør henge sammen. Deltagerne knyttet nye kontakter, og Skafor fikk utøve sin rolle som brobygger.

-Vi må tenke som i trafikksikkerhetsarbeidet

Ruth Aga innledet dagen med å snakke om hvor viktig screening av osteoporose er for å forebygge fallskader. Hun er overlege ved Oslo skadelegevakt og stipendiat ved Folkehelseinstituttet, der hun forsker på nettopp denne tematikken.

Fallskader ligger som nummer tre på listen over sykdomsbyrder i Norge.

Aga knuste noen myter når det kommer til hoftebrudd. F.eks. er det slik at det man gjør av tiltak i hjemmet og med trening forebygger fall, men ikke nødvendigvis hoftebrudd. Screening for osteoporose, med behandling for de som har det, er det som forebygger hoftebrudd.

Hun kunne også fortelle at aleneboende menn er en spesielt sårbar gruppe når det gjelder hoftebrudd, og at de som går på blodtrykksmedisin ikke har forhøyet risiko.

Dessverre er det slik at hoftebrudd har en dødelighet på 24-25 % ett år etter at skaden inntraff, og at vi derfor må ta i bruk hele verktøykassa vår for å forebygge fall og fallskader.

Fallforebygging og behandling av osteoporose må kombineres. Vi må tenke som i trafikksikkerhetsarbeidet; mange ulike tiltak på ulike nivåer og i ulike tjenester.

Først på skadested

Mari Mørkved fra NKT-Traume fortalte om en app de har vært med å lage som heter «Først på skadested». Appen er ment til bruk i trafikkopplæring på trafikalt grunnkurs. Den er spillbasert og simulerer at man er først på et skadested i trafikken, og skal klare å håndtere denne situasjonen.

Bakgrunnen for appen er at det fra 2003 ble obligatorisk at alle som gjennomgår trafikalt grunnkurs også må ha fire timer førstehjelpskurs. Likevel viste det seg at mange instruktører ikke følte seg kompetente nok til å holde kurset, og at flere av elevene ikke følte seg kompetente nok etter kurs til å håndtere et skadested.

Dermed gjorde de et stort arbeid med å innhente informasjon, kunnskap og erfaringer for å kunne lage noe som virkelig vil hjelpe elevene til å bli tryggere dersom de er først på et skadested.

Prosjektet er en del av den større nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». Der er målet at alle i befolkningen skal kunne førstehjelp.

Appen er et samarbeidsprosjekt mellom NKT-Traume, Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Tryggere på elsparkesykler

Jonas Lefebure fra Bolt snakket om hvordan de som selskap har tatt ansvar for å prøve å få ned antall ulykker på elsparkesykler. Deres egne tall viser at antall ulykker har gått ned, selv om antall turer har gått opp.

Bolt jobber hele tiden med å finne metoder for å bedre sikkerheten. Det handler bl.a. om å gjøre sparkesyklene tryggere. F.eks. med dobbel brems og stødigere plate å stå på.

De prøver også å lære opp brukerne. De varsler om at det ikke er lov å være to på en sykkel, og at man ikke kan kjøre i beruset tilstand. I tillegg deler de ut gratis hjelmer til alle som vil ha.

Vilt parkerte elsparkesykler i Norges gater ledet til kampanjen «Kunsten å parkere». Målet var å gjøre det litt morsommere å parkere riktig uten å f.eks. blokkere en nødutgang eller et helt vanlig fortau.

Bolt var også det eneste selskapet i Norge som stengte ned bruken av sine sparkesykler om natten sommeren 2021. Da var det mye medieoppmerksomhet omkring et stort antall skader, men ingen lov som tilsa at det var ulovlig å bruke de under påvirkning av rus.

Du får ikke tilbakemelding på feil beltebruk – før det er for sent!

Trond Boye Hansen er en kjent pioner innen trafikksikkerhetsarbeid, tidligere paramedic og ulykkesgransker ved OUS Ullevål sykehus, nå assisterende havariinspektør ved Statens havarikommisjon.

Han mener at moderne biler er så trygge de kan bli. Bilprodusentene har gjort det de kan for å forebygge dødsulykker. Panseret går ikke lenger inn i kabinen ved et sammenstøt. Beltene tar av for mye av energien. Ved et støt strammes selen før den slipper sakte ut igjen.

Problemet og årsaken til de aller fleste dødsfall eller alvorlige skader er feil bruk av belte. Det skal strammes godt. Og ligge ned på hoften. Er det for høyt oppe på magen kan det føre til alvorlige skader i buken.

De fleste vet at de skal ta av seg tykke jakker, men gensere bør også av, eller ta beltet under genseren.

Denne kunnskapen, og opplysningsarbeid blant befolkningen, har ført til at antall dødsfall i trafikkulykker har gått betraktelig ned.

Registrering av skader gjennom nye smarte verktøy

Torkel Bjørnskau fra TØI fortalte om prosjektet ReCyCLIST.

Bakgrunnen til prosjektet er at de fleste sykkelulykker som skjer er eneulykker, og ikke møte mellom bil og syklist som mange tror.

Ulykker med myke trafikanter, der biler ikke er involvert, registreres i liten grad. Da er det vanskelig å forebygge. Noe vet man, og det er f.eks. at rundt 200 personer ender på legevakten hvert år etter at sykkelen har møtt en trikkeskinne.

Man vet heller ikke hvor geografisk ulykken inntraff, slik at det er vanskelig å endre infrastruktur om man ikke vet hvor farene er.

ReCyCLIST gjennomføres nå som en pilot i Agder. Personer som kommer til legevakt, sykehus og/eller fastlege etter en ulykke får et digitalt spørreskjema der de bl.a. registrerer hvilken type fremkomstmiddel de benyttet. De kan i tillegg stadfeste i et kart hvor ulykken inntraff. Målet er å kunne se hvilke elementer i bybildet som bidro til ulykken.

Forhåpentligvis kan denne modellen tas i bruk flere steder i landet etter hvert, og ved flere typer ulykker.

Salen var full av engasjerte deltagere med gode spørsmål. Mange fikk knytte nye kontakter og vi er stort fornøyde med at vi kan fylle rollen vår som brobyggere og skape nye nettverk.

Bilde av tre deltakere på skadedataseminaret 2022