Brannvesenkonferansen 2023

14. mars 2023 kl. 10:00 - 15. mars 2023 kl. 16:00

Påmelding:

Laster Arrangementer

DSB er nasjonal brannmyndighet og arrangerer årlig Brannvesenkonferansen for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid.
Anja Kristin Kleiven, nasjonal pådriver for brannsikkerhet i Skafor, vil være tilstede under konferansen, og ha egen stand.

Meld deg på Brannvesenkonferansen 2023 her.

Hovedtema:

  • Den helhetlige gjennomgangen av brann- og redningsområdet.
  • I tillegg vil DSB orientere om status for ny Brann- og redningsskole, og den nye utdanningsordningen for brann- og redningspersonell.

Temaene som tas opp på konferansen vil være sentrale for utviklingen av brann- og redning fremover.

Målgruppe for konferansen:

Brannvesenkonferansen er primært for brannsjefer, ledere og andre sentrale roller i brann- og redningsvesenet. Tematikken på konferansen vil også kunne være relevant og interessant for andre tilknyttet brann, redning og beredskap hos flere aktører.

Program

Brannvesenkonferansen 2023 – Program