Foreningen Folkehelseforeningen sin logo på hvit bakgrunn.

Folkehelseforum: Arbeidshelse. Dialog og debatt med politikere.

12. april 2023 kl. 09:00 - 12:30

Påmelding:

Laster Arrangementer

Vår samarbeidspartner Folkehelseforeningen arrangerer jevnlige Folkehelseforum. Denne gangen skal det handle om arbeidshelse i et forebyggende og helsefremmende perspektiv. Det blir dialog og debatt med de politiske partiene.

Nøkkelinfo

Dato: 12. april
Tid: 09.00 – 12.30
Sted: KLP, Dronning Eufemias gate 10, Oslo
Pris: Gratis
For hvem: Medlemmer i Folkehelseforeningen og andre representanter for frivillige organisasjoner, fagorganisasjoner, forskningsmiljøer, næringslivet. (Du må ikke være medlem av Folkehelseforeningen for å bli med på møtet)

Fullstendig program og påmeldingsinfo finnes på arrangementets nettside (folkehelseforeningen.no).

 

Bakgrunn for Folkehelseforum

Det er mange organisasjoner, faggrupper og forskingsmiljøer som er engasjerte innen folkehelsearbeidet i Norge. Kunnskap og engasjement bidrar til bedre folkehelse lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. De som jobber med folkehelse har ulike fokusområder, men på flere områder felles interesser. Dersom alle som jobber innenfor dette feltet snakker med en felles stemme, vil man ha større muligheter til å påvirke enn å snakke hver for seg. Folkehelseforeningen har derfor dannet en møteplass der man kan lage felles innspill til politisk ledelse, sette søkelys på helsefremmende arbeid i media og kanskje søke om midler til felles prosjekter gjennom DAM.


Hvem kan bidra i Folkehelseforum?

Medlemmer i Folkehelseforeningen

Representanter for:

  • Frivillige organisasjoner
  • Fagorganisasjoner
  • Forskningsmiljøer
  • Næringslivet

Til dette møtet inviteres også representanter for KS, NHO og Virke.

Du trenger ikke å være medlem for å delta på møtet.