Illustrasjon som viser fem rykende varme kaffekopper på en mørk blå bakgrunn.

Kaffeprat: Samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap

26. oktober 2023 kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Påmeldingsskjema.

Vi sender ut Teams-lenken dagen før!

  • Tid: 26. oktober kl 09 – 10
  • Sted: Digitalt (Teams)
  • For hvem: Åpent for alle, gratis å være med

Det blir ikke tatt opptak av kaffepraten.

Teams-lenke: Klikk her for å bli med i møtet

Laster Arrangementer

Samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap

Vi står ovenfor utfordrende tider – som kan true sikkerheten i samfunnet og øke behovet for beredskap. Det har vi bl.a. fått oppleve med stormene Hans og Babet.

Totalberedskapskommisjonen la frem sin utredning «Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid» i sommer. På bakgrunn av dette, og at vi nærmer oss Egenberedskapsuka (30. oktober – 5. november), har vi valgt samfunnssikkerhet og beredskap som tema for denne kaffepraten.

Vi får høre om teknologi, beredskap og samarbeid for å forebygge alvorlige hendelser og sikre rett reaksjon når ulykken inntreffer.

I Bergen har de etablert et samvirkesenter som samlokaliserer vaktfunksjoner og har knyttet til seg forskning og undervisning. Samlokalisering og samarbeid åpner for nye muligheter. Under sykkel-VM i Bergen i 2017 ble det første samvirkesenteret etablert, og det var erfaringer derifra som dannet grunnlag for utviklingen av dagens løsning.

På Island er man kjent med både ras, storm, vulkanutbrudd, jordskjelv og turister fra hele verden, som ikke alltid tar de forholdsregler de burde i møte med naturens krefter. Den islandske organisasjonen ICE-SAR driver med søk og redning, samarbeider tett med andre instanser som politi, har frivillige i beredskap over hele øya, samtidig som de også jobber forebyggende.

De siste ti årene har antall turister på Island økt enormt, men likevel skjer det ikke flere alvorlige ulykker nå, ti år senere. ICE-SAR jobber aktivt med å spre informasjon til turister, bl.a. gjennom en egen nettside og app: Safetravel – be safe in Iceland.

Lenke til påmeldingsskjema

Hvem får vi høre:

ICE-SAR – Icelandic association for search, rescue & injury prevention

Eller Slysavarnafélagið Landsbjörg på islandsk,  er en av de største frivillige organisasjonene på Island med rundt 18.000 medlemmer. Aktivitetene er rettet mot å forebygge ulykker og å redde liv. De har et stort antall frivillige tilgjengelig ved behov, dag som natt, hele året.

Svana Anna Lárusdóttir, prosjektleder, ulykkesforebyggende arbeid, ICE-SAR

Samfunnssikkerhetens hus i Bergen kommune. En arena for forebygging og samvirke.

Vi får høre hvordan de jobber med kursvirksomhet, risikovurderinger, beredskapsplaner, 24/7 vakttjeneste, samvirke og øvelser.

Brita Øygard, overlege, spes samfunnsmedisin og allmennmedisin, SSH

 


Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.