Illustrasjon som viser fem rykende varme kaffekopper på en grønn bakgrunn.

Kaffeprat – om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

28. september 2023 kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Påmeldingsskjema her (Microsoft Forms).

Vi sender ut Teams-lenken dagen før!

  • Tid: 28. september kl 09 – 10
  • Sted: Digitalt (Teams)
  • For hvem: Åpent for alle, gratis å være med

Det blir ikke tatt opptak av kaffepraten.

Laster Arrangementer

Det skal handle om barn og ulykker. Vi tar for oss miljørettet helsevern; tilsyn, ny forskrift og veileder, hva som gjøres på feltet.

Miljørettet helsevern i Kinn kommune
Hva avdekket siste tilsynsrunde og hvordan jobber vi med barns sikkerhet?
Elisabeth Solheim, folkehelsekoordinator, Kinn kommune

Ny forskrift og veileder om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Hva er nytt, hvordan har prosessen vært?
Dorte Lysheim, seniorrådgiver, miljø og helse, Helsedirektoratet

 

SKAFORS HØRINGSSVAR-Veileder helse og miljø i bhg, skole, SFO

 


Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.