Illustrasjon som viser fem rykende varme kaffekopper på en grønn bakgrunn.

Kaffeprat – om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

28. september kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Påmeldingsskjema her (Microsoft Forms).

Vi sender ut Teams-lenken dagen før!

  • Tid: 28. september kl 09 – 10
  • Sted: Digitalt (Teams)
  • For hvem: Åpent for alle, gratis å være med

Det blir ikke tatt opptak av kaffepraten.

Laster Arrangementer

Det skal handle om barn og ulykker. Vi tar for oss miljørettet helsevern; tilsyn, ny forskrift og veileder, hva som gjøres på feltet.

Miljørettet helsevern i Kinn kommune
Hva avdekket siste tilsynsrunde og hvordan jobber vi med barns sikkerhet?
Elisabeth Solheim, folkehelsekoordinator, Kinn kommune

Ny forskrift og veileder om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger
Hva er nytt, hvordan har prosessen vært?
Dorte Lysheim, seniorrådgiver, miljø og helse, Helsedirektoratet

 


Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.