Illustrasjon, tegning, som viser 5 rykende varme kaffekopper på en rød bakgrunn.

Kaffeprat – om eldre, livsglede og trygghet i hjemmet

31. august 2023 kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Påmeldingsskjema her (Microsoft Forms).

Vi sender ut Teams-lenken dagen før!

  • Tid: 31. august kl 09 – 10
  • Sted: Digitalt (Teams)
  • For hvem: Åpent for alle, gratis å være med

Det blir ikke tatt opptak av kaffepraten.

Laster Arrangementer

I juni lanserte Regjeringen Stortingsmeldingen “Fellesskap og meistring – Bu trygt heime“. Vi ønsker å ta opp tråden fra denne om et mer aldersvennlig samfunn og trygge boliger i høstens første kaffeprat. Derfor skal det handle om hjemmebesøk, livsglede for eldre og trygghetstreff.

 

Hjemmebesøk hos eldre

Luster kommune

 

Livsglede for Eldre

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning og et kvalitetsstempel for institusjoner der eldre bor, som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker eldre jevnlig gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter, gjensidig læring og mestring.

Tone Bye, generalsekretær, Livsglede for Eldre

 

Trygghetstreff – brann

Trygghetstreff er sosiale møteplasser med fokus på brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Sanitetskvinnene har sammen med brannvesen og kommuner over hele landet arrangert over 80 Trygghetstreff de siste to årene. Vi får høre mer om hva konseptet Trygghetstreff er, erfaringer fra treffene som har vært, samt planer for Trygghetstreffene videre.

Andrea Svarstad, beredskapsrådgiver Norske Kvinners Sanitetsforening

 


Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.