Kaffeprat – Hjerteknapp og Skadefri dag-kampanje

30. mars kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Laster Arrangementer

Teamslenke:
Klikk her for å bli med i møtet

Meld deg på vår Kaffeprat 30.mars (vi sender ut lenken til arrangementet på e-post)

Tid: kl 09:00 – 10:00.
Dato: 30. mars
Sted: Digitalt (Teams)
Arrangør: Skadeforebyggende forum

Under kaffepraten skal vi høre om Hjerteknappen i Nordre Follo kommune og om Personskadeforbundet og deres Skadefri dag-kampanje.

 

Hjerteknappen

Hjerteknappen kan bidra til å bedre barn og unges mentale helse. Selve “hjerteknappen” er et digitalt ikon på Teams, som elevene kan trykke på for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten på sin skole. Det skal være en digital åpen dør og et lavterskeltilbud, og har vært tilgjengelig for alle elever i Nordre Follo kommune fra desember 2021.

Utdanningsnytt har skrevet om Sander (11) som ikke lenger føler seg alene i friminuttene. Les mer her (ekstern).

Turid Korsbø Undset, leder skolehelsetjenesten, Nordre Follo kommune

Skadefri dag! og Personskadeforbundets arbeid

Personskadeforbundet LTN er en medlemsorganisasjon for alle som har fått livet endret på grunn av skade. Les mer her (ekstern). De driver bl.a. med rådgivning til de som har vært utsatt for skader, likepersonsarbeid og interessepolitisk arbeid. De engasjerer seg også mye i forebygging, spesielt innenfor trafikksikkerhet.

Skadefri dag 1. juni har blitt arrangert i 3 år, både fysisk ute blant deres medlemmer og lokallag, og som kampanje på nett. Hvert år velges et tema knyttet til skadeforebygging, og foreningen gjør viktig informasjonsarbeid for å øke bevisstheten hos nordmenn for å bidra til en reduksjon i skadestatistikken.

Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær og Eli Charlotte Staurset-Bakke, kommunikasjonsleder, begge fra Personskadeforbundet LTN

——————————————————————————————————

Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.