Utsnitt av blåklokker

Årsmøte i Skadeforebyggende forum

26. april 2023 kl. 11:00 - 13:00

Påmelding:

Påmelding via e-post til post@skafor.org. (Frist 24. april)
Oppgi navn, organisasjon/kommune, e-post og evt. allergier.

Laster Arrangementer

Årsmøte 2023

Årsmøtets viktigste oppgave er å velge styre og peke ut retningen for virksomheten. Ifølge vedtektene skal det holdes innen utgangen av april hvert år. Møtet skal godkjenne årsberetning og årsregnskap, tiltaksplan og budsjett samt velge medlemmer til styre og valgkomité. Møtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

Dokumenter til årsmøtet 2023:

Dagen etter arrangeres nettverkssamling for våre Trygge lokalsamfunn i samme lokaler.
Les mer på våre nettsider.