Trygge lokalsamfunn-samling (nettverksmøte)

27. april 2023 kl. 09:00 - 15:00

Påmelding:

Påmelding via e-post til post@skafor.org. (Frist 24. april)
Oppgi navn, organisasjon/kommune, e-post og evt. allergier.

Laster Arrangementer

Flere og tryggere lokalsamfunn – hvordan skal vi få det til?

Bli med på nettverkssamling der vi deler kunnskap, erfaringer og stiller hverandre spørsmål.

Sted: Skafors møtelokaler i 6. etasje i Hansteens gate 2 (Finansnæringens Hus), Oslo
Tid: Kl. 10-14, det vil bli servert lunsj

Vi starter dagen før (26. april) med en tur til Atri-X, Bærum kommunes visningssenter for hjelpemidler og velferdsteknologi.

Besøket til Atri-X blir en innledning til dagens møte, som også skal handle om Bo trygt hjemme-reformen. Videre skal vi følge opp workshopen fra Halden, årets TL-rapporter, diskutere den nye folkehelsemeldingen, aktuelle satsninger fremover, og hvordan vi kan dra mest mulig nytte av hverandres erfaringer.

 

 

Ved å bli med i Trygge lokalsamfunn-nettverket har både kommunen og du som fagperson mulighet til å løfte arbeidet og innhente kunnskap og erfaringer om alt det som inngår i TL-arbeidet. Du vil bli en del av en gjeng som lærer og inspirerer hverandre, diskuterer lokale og nasjonale tiltak og som brenner for folkehelse, forebygging og trygge lokalsamfunn.

Vi arrangerer jevnlige nettverksmøter. Møtene er todelte, en del med eksterne forelesere og en del der deltagerne selv får dele erfaringer og diskutere med hverandre. Kontaktpersonene for TL-arbeidet i hver kommune er viktige ressurspersoner i vårt arbeid. De vet hvor skoen trykker, og gir oss verdifull informasjon om utfordringer og muligheter i det lokale arbeidet.

Nettverket er åpent for alle interesserte kommuner, og det er ikke et krav om å være sertifisert for å være med. Kommuner og fylker kan velge å delta i nettverket og følge arbeidet uten å forplikte seg til å søke om sertifisering.