Bilde av en katt og en kanin leke

Kaffeprat om trygge leker og forgiftninger hos barn

Barnesikkerhet er et tema de fleste bryr seg om, men der det finnes få felles plattformer for kunnskapsutveksling. Vi arrangerte derfor kaffeprat om temaet – med stor suksess!

Nora M. Kildebo fra Miljødirektoratet åpnet kaffepraten. Hun er overingeniør og snakket om leketøyforskriften og hvordan kjemikalier reguleres i denne.

I leketøyforskriften er leketøy fastsatt til «produkter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek». Forskriften er viktig for å beskytte barn mot unødvendig skade, og å beskytte dem fra kjemikalier som kan finnes i leker.

Farlig kjemi

Den nåværende forskriften sier f.eks. at leketøy ikke skal inneholde CMR-stoffer. Det vil si kreftfremkallende (C), mutagene (M) eller reprotoksiske (R) stoffer.

Forskriften skiller også mellom leker til de under og de over 3 år. Leker som er ment til å puttes i munnen, eller som er til barn under 3 år, har strengere krav til kjemisk innhold enn leker til eldre barn.

-Når du ser en leke for eldre barn, men som du tenker passer for et lite barn fordi det ikke er noen kvelningsfare eller lignende, så kan det være verdt å også tenke på kjemikalieaspektet, fortalte Nora under kaffepraten.

CE-merking basert på tillit

Den viktigste merkeordningen for leker er CE-merkingen. Alle leker som selges i Europa skal ha denne merkingen, og du finner den enten på selve leken, eller forpakningen hvis det ikke er praktisk mulig å ha det på leken.

Merkingen er en egenerklæring fra produsenten og det er produsenten selv som setter det på. Merket betyr altså at produsenten bekrefter at leken oppfyller alle de kravene som er satt av leketøyforskriften.

Det kan være verdt å vite at CE-merket ikke betyr at noen myndighet faktisk har sjekket leken, men du er tryggere på at produsenten er kjent med regelverket og følger opp pliktene sine. Kontroll av markedet per i dag er gjennom tilsynsaksjoner hvor det blir tatt ut stikkprøver på visse typer leker eller bestemte bedrifter.

Revidert forskrift på vei

Leketøyforskriften som gjelder i dag, trådte i kraft i to deler. Første i 2011 og den andre delen om kjemikalier i 2013. Nå skal leketøyforskriften revideres, og det har blitt enda større oppmerksomhet rundt kjemikalietrygghet.

Miljødirektoratet jobber for at kjemikaliekravene i den nye forskriften skal bli bedre og bredere. F.eks. er det forslag om å utvide CMR-forbudet til andre bekymringsverdige egenskaper slik som hormonforstyrrende stoffer og å utvide tilleggslisten for å gjelde alle barn, ikke bare de under 3 år. Håper er også å få en raskere mekanisme for å inkludere nye stoffer i forskriften.

Giftinformasjonen – er det farlig?

Mette Ekeland fra Giftinformasjonen holdt innlegg om forgiftninger hos barn. Innledningsvis ville hun avklare det veldig mange lurer på, nemlig om enkelte stoffer er giftige eller ikke. Da kunne hun fortelle at de aller fleste stoffer er giftige i «riktig» dose: «the dose makes the poison», det er altså dosen som er giftig!

Dette innebærer at til og med vann og vanlig husholdningssalt kan være farlig – i store nok doser. Derfor bør man heller spørre seg: Er dosen farlig?

Skjermbilde i fra Teams møte hvor det diskuteres om en sopp er giftig og farlig.

Flest forgiftninger som gjelder barn 1 – 4 år

Uhell skjer med det som er tilgjengelig. Et produkt er ikke nødvendigvis et problem bare fordi det skjer mange uhell med det.

Men det er helt klart at noen uhell er viktigere å ta på alvor enn andre. Det gjelder f.eks. ved inntak av sterkt etsende stoffer, stoffer som har en «grei» smak, sterke smertestillende (evt. narkotika) og knappcellebatterier (fordi de kan sette seg fast i spiserøret).

I 2022 fikk Giftinformasjonen 28 529 henvendelser fra allmennheten, dvs. ca. 2/3 av alle deres 46 131 henvendelser. De aller fleste gjaldt akutte hendelser, dvs. at «noe» har skjedd.

Når det gjelder aldersfordeling på de som har inntatt noe potensielt giftig, så er det er helt klart flest henvendelser som gjelder barn i alderen 1-4 år. Da har de kommet i «smake-på-fasen».

 

Sol og terrasserens

Det Giftinformasjonen fikk aller flest henvendelser om i 2022 når det gjelder barn 0 – 9 år, var planter og sopp. På andreplass kom avløpsåpnere, etterfulgt av knappcellebatterier.

Selv om det var mange som ringte inn om barn som hadde inntatt planter og sopp, er det flest voksne som blir alvorlig forgiftet av planter, barn spiser nemlig ikke mye om gangen.

Kategorien “avløpsåpnere” inkluderer også terrasserens. Når våren melder sin ankomst og det blir sol ute, kan Giftinformasjonen merke et økt antall henvendelser om inntak av terrasserens.

Mette mener at man ikke må legge for mye i hver enkelthendelse, men ta vanlige forholdsregler.

-Vær forsiktig med etsende produkter. Ikke hell farlige væsker på umerkede flasker. Gå ut i skogen, men ikke spis ting du ikke vet hva er, var Mettes avsluttende ord til deltagerne under kaffepraten.

Foto øverst av Vanessa Bucceri fra Unsplash.