Bildet viser fjellet Dønnmannen i horisonten.

Dønna kommune er nytt medlem

På Helgelandskysten ut mot havet ligger øykommunen Dønna. 3000 holmer og skjær hører til kommunen, mens de omkring 1400 fastboende bor på de større øyene Dønna, Løkta og Vandve. De to siste årene har kommunen tatt flere gode grep for å forbedre det forebyggende arbeidet.

Et viktig grep er ansettelsen av en ambulerende vaktmester i oktober 2022. Dette tiltaket har fått gode tilbakemeldinger, og flere har uttrykt at tiltaket spesielt bidrar til at de kan bo lengre i eget hjem.

Videre har Dønna initiert et eget sykepleierteam som også skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for de eldre hjemmeboende innbyggerne. Teamet dekker sykepleieroppgaver både inne på sykehjem og i hjemmesykepleien.

Ny helsestasjon for eldre

Våren 2023 ble det satt i gang «møteplass for eldre» en dag i uken. Her jobbes det også tett med folkehelsekoordinator og frivillighetskoordinator i kommunen.

-Antall deltagere på møteplassen øker for hver uke, og er for mange blitt et lyspunkt i hverdagen, forteller Elin Kristin Johansen, som er avdelingsleder ved Dønna omsorgssenter.

I disse dager er kommunen i oppstartsfasen av en «Helsestasjon for eldre». De vil starte med å tilby forebyggende hjemmebesøk til personer over 80 år.

-Det var gjennom arbeidet med å starte helsestasjonen for eldre at vi kom over Skadeforebyggende forum og de informative brosjyrene deres, og også ønsket å bli medlem, sier Johansen.

Kommunen er også i gang med et transportprosjekt som skal bidra til at f.eks. eldre som trenger skyss til sosiale sammenkomster får transport til disse.

-Vi har et godt samarbeid med lag og foreninger og det er spesielt forebyggende i forhold til ensomhet. De legger til rette for sosiale arrangement, og får ofte med seg de som sitter alene hjemme, forteller Johansen.

Vi er glade for å ha fått Dønna kommune som medlem, og ser frem til både samarbeid og å utveksle kunnskap og erfaringer. Og vi håper Skafor kan bidra til at innbyggerne i Dønna kommune får et enda litt tryggere samfunn, sier Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum.

Les mer om Dønna på kommunens egne nettsider (ekstern).