Skader kan forebygges

Vi vet en god del om hvor og hvordan ulykker skjer – og mange kan forebygges med systematiske tiltak og føre-var-tenking. Det er særlig tre gode grunner til å drive forebygging av skader og ulykker: omfanget, samfunnskostnadene og de raske målbare resultatene.

Vi definerer skadeforebygging som systematisk, målrettet arbeid for å redusere sannsynligheten for skader og ulykker. Det kan gjøres på mange ulike måter. For eksempel gjennom lovgivning, regler og retningslinjer, tekniske løsninger, sikkerhetstiltak, bruk av hjelpemidler eller holdningsskapende kampanjer. Vi snakker i hovedsak om tre typer innsats:

  • Strukturelle tiltak for å endre omgivelsene
  • Tiltak som endrer atferd for å få den enkelte til å ta andre valg
  • Holdningsskapende tiltak

Ofte gir en kombinasjon av alle tre best resultat.

Det kreves kunnskap og samarbeid

Å forhindre alle ulykker er fysisk umulig. Ressursene må settes inn der de gir størst effekt. Erfaring viser at enkle, og til dels svært billige, tiltak kan gi stor effekt. Det kan være strøing på glattisen, bruk av sykkelhjelm, fallforebygging blant eldre eller bruk av midtdeler på veiene.

Skadedata gir oss viktig kunnskap om hvor ulykker skjer og hvor det er viktigst å drive forebygging. Selv i et mikromiljø som i hjemmet, hvor de fleste ulykker fortsatt skjer, kan det være nyttig å vurdere hva man kan gjøre for å unngå skader og ulykker.

Skadeforebygging er ikke noe eget fag, det kreves innsats fra mange ulike sektorer og disipliner. Vi samarbeider med aktører innenfor privat og offentlig sektor, med frivillige organisasjoner og med representanter fra mange ulike profesjoner.

Våre verktøy

Vi har utviklet informasjonsmateriell og tiltak i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere. Gjennom å løfte gode eksempler og motivere til innsats kan vi bidra til et tryggere samfunn.

Eldredagen

Skafor markerer FNs internasjonale dag for eldre den 1. oktober hvert år.

Les mer

Fredag 13ende

Gjør fredag 13. til en forebyggingsdag.

Les mer

Infomateriell

Her er noe av vårt infomateriell.

Les mer

Risikorydding

De fleste skadene skjer hjemme i egen bolig, og de fleste kan unngås.

Les mer

Seniorsikker

Vi vil at flere skal bo trygt, hjemme – lenge.

Les mer

Trygghetsvandring

En trygghetsvandring er et tiltak som samler og engasjerer mennesker til innsats for lokalmiljøet.

Les mer

Trygge lokalsamfunn

Modellen skaper bevisstgjøring, engasjement og handling.

Les mer