Eldredagen

Skafor markerer FNs internasjonale dag for eldre 1. oktober hvert år. Noen ganger gjennom nasjonale kampanjer, andre ganger ved lokale tiltak. Det kan handle om fysisk aktivitet, om trygge boliger, sosiale møteplasser, tips for en god hverdag eller fallforebygging– men alltid med en positiv vinkling på hva vi kan gjøre for å bo trygt hjemme så lenge som mulig.

Hvorfor markerer vi i Skafor eldredagen?

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.

Dagens utvikling er også at vi skal bo hjemme så lenge som overhodet mulig. Det krever et visst nivå av fysisk helse. En selvstendig og aktiv alderdom er ikke alltid forenlig med konsekvensene ett fall kan føre til.

FNs internasjonale dag for eldre

I 2021 lanserte FN at årene 2021-2030 skal være tiåret for sunn alderdom. To av målene er å rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet, og å øke oppmerksomheten og takknemligheten mot helsefagarbeiderne som jobber for god helse blant eldre.

Eldre har også en plass blant FNs bærekraftsmål. Disse 17 målene, med 169 delmål, skal nås innen 2030. Mål 3 er å sikre god helse og livskvalitet for alle – uansett alder. Dette er viktig fordi det stadig blir flere eldre i verden. Det er antatt at innen 2050 vil en av seks personer være over 65 år.

Også i Norge vil det bli flere eldre. SSB mener at allerede i 2030 vil det bli flere eldre (65+) enn yngre, og i 2060 forventes det at hver femte person vil være over 70 år.