Livet er en lang rekke ulykker, hvorav de fleste aldri finner sted.
(Italiensk Ordtak)
Illustrasjon av dame på stige

Infomateriell

Trygge lokalsamfunn

Her kan du bli kjent med metoden som brukes av bydeler, kommuner og fylker.

Les mer

Drukningsforebygging

Altfor mange liv går tapt i drukningsulykker.

Les mer

Trygg i egen bolig

Vi peker på forebyggingstiltak og presenterer forslag til lokale samarbeidsprosjekter.

Les mer

Økt brannsikkerhet

Denne brosjyren er ment for ansatte i landets kommuner og brannvesen.

Les mer

Sikkerhetskort for eldre

Skafor har et eget råd for eldresikkerhet og kortene er kvalitetssikret.

Les mer

Risikorydding

Gjennom prosjektet Risikorydding har det blitt holdt flere arrangementer rundt omkring i landet.

Les mer

Vannsikkerhet

Her finner du bl.a. vannvettreglene, utarbeidet av Drukningsforebyggende råd.

Les mer