Risikorydding til inspirasjon og motivasjon

Gjennom prosjektet Risikorydding har det blitt holdt flere arrangementer rundt omkring i landet. I vår nye brosjyre har vi samlet eksempler på aktiviteter vi har gjennomført og hvordan materialet vårt har blitt brukt. Vi håper dette er til inspirasjon og motivasjon for kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner i hele Norge.

I 2016 fikk Skadeforebyggende forum støtte av Gjensidigestiftelsen til å gjennomføre prosjektet Risikorydding.

Skafor har laget en nettside, utviklet en web-applikasjon for trygghetsvandringer, trykket opp materiell og vært med på mange ulike arrangementer – alt for å forebygge skader og ulykker i folks nærmiljø.

Risikorydding er en nasjonal dugnad for lokal innsats – for å fremme forebygging av ulykker og skader der folk bor og ferdes, i nærmiljøet.

Kampanjen retter seg mot alle som ønsker å bidra til å gjøre hverdagen tryggere, for seg selv og andre. Det kan være i kommunen eller bydelen, i borettslaget, idrettslaget eller nabolaget – eller hjemme i egen familie, i eget bosted. Kunnskap om farer og forebygging er samlet i ulike sjekklister. De finner du på våre sider her.

Hefte: Risikorydding i teori og praksis (pdf)

Ønsker du å få tilsendt brosjyren per post? Send oss en e-post på post@skafor.org.