Samarbeid for økt brannsikkerhet

Skafor samarbeider med DSB og Helsedirektoratet for å øke brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. To nasjonale pådrivere skal følge opp, veilede og motivere kommuner til å etablere tverrfaglig samarbeid.

Denne brosjyren er ment for ansatte i landets kommuner og brannvesen. Vi ønsker å motivere dem til å ta kontakt med oss for å bli enda bedre på brannforebygging og for å dele gode eksempler.

Brosjyren kan lastes ned som PDF: Samarbeid for økt brannsikkerhet