Sikkerhetskort for eldre

Skafor har fire svært populære sikkerhetskort for eldre: trygg hjemme, fallulykker, medisiner og brann. Disse deles ut over hele landet og kan bidra til å starte samtalen om sikkerhet.

Kortene kan deles ut av seniorveiledere, på stand, frivilligsentral, av frivillige organisasjoner som ønsker å forebygge ulykker hos eldre eller av andre i kommunen.

Skafor har et eget råd for eldresikkerhet og kortene er kvalitetssikret i rådet og blant våre andre kontakter.

Mange benytter også kortene til å dra i gang samtalen om sikkerhet for eldre. De er en god inngangsportal til et emne som kan være vanskelig å snakke om.

Her kan du laste ned et infoark om sikkerhetskortene (pdf 576KB).

Kortene kan lastes ned som PDF:

Ønsker du å få tilsendt kortene ferdig trykket? Send en e-post til post@skafor.org.