Eldre, ulykker og skadeforebygging

Mange eldre er spreke og lever aktive liv. Dessverre setter ofte ulykker og skader en stopper for aktiviteten.

Eldre skader seg oftere og er mer sårbare enn andre, og konsekvensen er i mange tilfeller redusert livskvalitet og i verste tilfelle død. Mange av skadene kunne vært unngått.

Eldre skader seg oftest hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom