Voksne, ulykker og skadeforebygging

Voksne i alderen 25-67 år utgjør en stor og sammensatt gruppe. Felles for gruppen er at det skjer flest ulykker er knyttet til hjem og fritid. Den vanligste skadeårsaken er fall, og menn skader seg oftere enn kvinner.

Voksne skader seg ofte hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom