Voksne, ulykker og skadeforebygging

Voksne i alderen 25-67 år utgjør en stor og sammensatt gruppe. Felles for gruppen er at det skjer flest ulykker er knyttet til hjem og fritid. Den vanligste skadeårsaken er fall, og menn skader seg oftere enn kvinner.

Voksne skader seg ofte hjemme. De fleste skadene kan unngås. Sjekklistene forteller deg hvordan – rom for rom

Kjøkken + Bad

Bad og kjøkken bruker vi tid på hver dag. Særlig er kjøkkenet et rom der vi håndterer mange risikofaktorer – og som vi vet er arnested for mange branner og skader.

Hovedregel: Fornuftig omgang med varme og elektriske artikler fjerner det meste av risikoen.

Sjekklister

Stue

Soverom, stue og andre oppholdsrom er mer preget av ro og hygge enn høy aktivitet. Faren for skader er likevel tilstede, spesielt i trapper og på grunn av elektronikken og varmekildene vi omgir oss med.

Hovedregel: Følg vanlige råd for å forebygge skader. De er basert på kunnskap og erfaring.

Sjekklister

Hage + Uteplass

Det er mye glede i uteplassen, enten det er en blomstrende balkong, en livlig bakgård eller en stor hage. Desto større grunn til å ta vare på liv og helse når man lever livet utenfor inngangsdøra.

Hovedregel: Husk å kjenne din egen begrensning. Dumdristighet straffer seg ofte.

Sjekklister