Illustrasjon viser ulike personer i ulike vannmiljøer. Dette er situasjoner der drukning kan forekomme.

VOKSNE + STUE

Soverom, stue og andre oppholdsrom er mer preget av ro og hygge enn høy aktivitet. Faren for skader er likevel tilstede, spesielt i trapper og på grunn av elektronikken og varmekildene vi omgir oss med.

Sjekklister

 

Hovedregel: Følg vanlige råd for å forebygge skader. De er basert på kunnskap og erfaring.


Fall
All erfaring sier at fall fører til mange skader. God orden og fjerning av snublefeller er sikre investeringer i egen helse.

 • Har du sklisikring under tepper?
 • Er det montert anti-skli på trappenesen, eller er trappen behandlet med anti-sklibelegg?
 • Holder du trappa fri for rot som du kan snuble i?
 • Har trappa et solid gelender å støtte seg til om du mister balansen?
 • Har du sjekket ingen av delene i trappa er løse?
 • Har du godt nok lys i trappa og andre steder du beveger deg mye?

Brann og brannskader
Soverom og stue er ofte fylt til randen med elektroniske dippedutter, som alle trenger lading eller strøm. Duppedittene er vanlige årsaker til brann når de blir for varme eller er defekte.

 • Er det installert røykvarsler i nærheten av rom med mye elektronikk?
 • Unngår du å bruke pc-en i senga, på pute eller annet som gjør at den blir for varm?
 • Unngår du å lade mobilen og pc-en når du sover eller ikke er hjemme?
 • Sørger du for at elektronisk utstyr er fritt for støv og får god lufting under bruk og lading?
 • Trekker du ladere ut av stikkontakten når de ikke er i bruk?
 • Slår du alltid av lyslenker og lignende belysning om natten?
 • Unngår du å bruke skjøteledninger så langt det går, og alltid til apparater som krever mye strøm?
 • Holder du god avstand mellom varmekilder og klær, gardiner eller annet brennbart?
 • Passer du på å slukke stearinlys før du forlater stuen eller legger deg?
 • Bruker du kun anbefalte hjelpemidler til å tenne opp i ildstedet, som tennbriketter og –poser?
 • Passer du på å tømme ut asken fra peisen eller vedovnen på en forsvarlig måte?
 • Hvis du eller gjester røyker, tømmer du askebegeret på en forsvarlig måte?
 • Holder du rømningsveiene fra stua fri for hindringer?


Annet
Mange ulykker skjer på grunn av alkohol eller andre rusmidler, som svekker både dømmekraften og reaksjonsevnen vår.

 • Unngår du å bli så beruset at det går på tryggheten løs?
 • Unngår du å drikke hvis du bruker medisiner som ikke skal kombineres med alkohol?
 • Sjekker du regelmessig av røykvarsleren virker, og bytter du batteriene hvert år?
 • Har du et brannslukkingsapparat lett tilgjengelig?
 • Vet alle i boligen hvordan brannslukkingsapparatet skal brukes?
 • Holder du rømningsveiene fri for hindringer?