Seniorsikker

Vi vil at flere skal bo trygt, hjemme – lenge. Med kunnskap og tilrettelegging kan boligen tilpasses, og sannsynligheten for fall og brann reduseres. Levealderen i Norge øker. Dagens 70-åringer kan, statistisk sett, forvente å leve i 16 år til. De fleste vil ha god helse og de vil ønske å bo i egen bolig så lenge som mulig. 

Samfunnsutviklingen viser at det blir flere seniorer. I 2030 vil det for første gang bli flere eldre enn barn og unge i Norge. Kunnskap om aldersutvikling, aldring og forebygging blir viktigere.

Med Seniorsikker vil vi øke oppmerksomheten om en folkehelseutfordring som berører et stort antall enkeltpersoner så vel som hele samfunnet vårt; tryggheten til hjemmeboende eldre.

I heftet Seniorsikker – Trygge seniorer i egen bolig gir vi et bilde av samfunnsutviklingen, skadebildet, politikkutviklingen og hva man kan gjøre for å sikre at de eldste innbyggernes boliger blir tryggere. Vi peker på forebyggingstiltak og presenterer forslag til lokale samarbeidsprosjekter. Vi løfter også noen sentrale spørsmål til kommunen.

Fallulykker blir vanligere med alderen. Noen rammes av hoftebrudd. I vårt fallbarometer finner du tall for din kommune.

Mange seniorer er aktive bidragsytere i frivillige organisasjoner. Det er en viktig ressurs for samfunnet. Samtidig vet vi at med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, reaksjonsevnen reduseres, muskelstyrken og balansen blir dårligere. Noen utvikler osteoporose. Dette er naturlige alderstegn, og en del av forklaringen på at eldre oftere rammes av skader og ulykker.  Derfor er det viktige å peke på behovet for tilrettelegging og skadeforebygging for eldre. I samarbeid med kommuner og vårt eldresikkerhetsråd har vi utviklet forslag til tiltak.

Last ned våre oppsummerende informasjonsark om ulike tiltak:

Sikkerhetssjekk

Ved å avdekke risiko tidlig kan man forebygge ulykker før de skjer.

LES MER

Sikkerhetskort

Vi har laget et sett med “sikkerhetskort” som blir brukt ved hjemmebesøk over hele landet.

LES MER

Tryggsekk

“Tryggsekken” er en ryggsekk fylt med produkter for en tryggere hverdag.

LES MER

Fysisk aktivitet

Vi vet at fysisk aktivitet – spesielt styrke og balanseøvelser – forebygger fallskader.

Brannsikkerhet

Norsk statistikk viser at det starter en ny brann omtrent hvert 20. minutt.

LES MER

Demonstrasjonsbolig

Det er ofte de enkle grepene som er de mest effektfulle.

LES MER

Vaktmestertjeneste

Ulike former for ‘vaktmestertjenester’ kan gjøre det mulig å bo lengre i egen bolig.

LES MER

Trygghetsvandring

En trygghetsvandring er et tiltak som samler og engasjerer mennesker til innsats for lokalmiljøet.

LES MER

Velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologi kan bidra til økt sikkerhet.

LES MER