Brannsikkerhet

Norsk statistikk viser at det starter en ny brann omtrent hvert 20. minutt. De fleste blir raskt slukket, men nærmere 2000 boliger brenner hvert år, og statistikken viser at omtrent 45 personer mister livet i brann hvert år. De fleste av disse er mennesker som av ulike årsaker har vansker for å forebygge, oppdage eller slukke brann eller evakuere ved egen hjelp.

Hva kan kommunen din gjøre?

For alle

Hvert år i uke 38 arrangeres Brannvernuka. Det er ulike temaer hvert år, men hovedfokus er å minne folk på vanlig brannsikkerhet i hjemmet og å ha brannøvelser.

For barn og unge

Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis har utviklet materiell som kan benyttes i barnehager.

Brannvernskolen.no er utviklet av Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen. Undervisningsmateriellet er utviklet for 6. trinn, men kan brukes av hele mellomtrinnet. Her er det i tillegg til spill lagt ut presentasjon og lærerveiledning som kan brukes av brannvesenet og det lokale el-tilsyn (DLE) ved klassebesøk.