Demonstrasjonsbolig

“Den trygge boligen” er en demonstrasjonsbolig som viser gode løsninger for en tryggere hverdag. Ideen ble først utviklet av Skafor i samarbeid med Alna bydel i Oslo, men er nå gjennomført mange steder i landet. I Harstad ble den trygge boligen en velbesøkt suksess. Se hvordan de fikk det til.

«Den trygge boligen» er en pop-up leilighet som rom for rom demonstrerer enkle måter å gjøre hjemmet tryggere. «Leiligheten» er et lokale møblert som et hjem, med nyttig informasjon, veiledning og gode tips. De besøkende får se eksempler på brann- og fallfarer, og presenteres smarte måter å forebygge på. Ideen ble først utviklet av Skafor i samarbeid med Alna bydel i Oslo, men er nå gjennomført mange steder i landet. Demonstrasjonsboligen arrangeres av ansatte i kommunen.

De fleste ulykker skjer i hjemmet og risikoen øker med alderen. Fall er den viktigste skadeårsaken:

  • Ti prosent av de over 65 år pådrar seg en skade i løpet av et år
  • Av disse skyldes minst 80 prosent fall
  • 60 prosent av fallskadene i bolig og boligområder rammer folk over 80 år

Det er nyttig å vise at en bolig ikke trenger å være full av hjelpemidler for å være tryggere. Det er ofte de enkle grepene som er de mest effektfulle. I vårt informasjonsark kan du lese mer om hvordan din kommune kan arrangere en demonstrasjonsbolig. Infoark Demonstrasjonsbolig (pdf 435KB)

Da «Den trygge boligen» ble gjennomført i Harstad, var den godt besøkt og ble en stor suksess.
En kort film viser hvordan de fikk det til.