Fysisk aktivitet

Vi vet at fysisk aktivitet – spesielt styrke og balanseøvelser – forebygger fallskader. Det finnes mange ulike måter å trene på. Vi har valgt å peke på to aktuelle program: «Sterk og stødig» som har treningsgrupper over hele landet og Helsedirektoratets E-læringskurs «BASIS»

Svekket balanse og styrke øker risikoen for å falle – og for å falle stygt. Med årene mister man muskelstyrke, balanse- og reaksjonsevne. Fysisk trening for å bedre styrke og balanse – kombinert med sunt kosthold – er derfor viktig. Eldre som er fysisk aktive og i god fysisk form vil i større grad kunne være selvhjulpne i hverdagen og kan bo hjemme lengre.

Fysisk aktivitet kan være mye forskjellig, og det er ikke alltid nødvendig å ha på seg treningstøy for å møte anbefalingene. En tur i rask gange er godt nok for å nå de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet omfatter all bevegelse en gjør i hverdagen, det kan være hage- eller husarbeid, vedhogst, rask gange eller dans. Hvis man kjenner at man blir litt andpusten, er effekten bedre enn ved en rolig spasertur. Alt er bedre enn ingenting.

Det finnes to gode programmer for fysisk aktivitet blant eldre, og som vi særlig ønsker å fremheve: «Sterk og stødig», som har treningsgrupper over hele landet, og Helsedirektoratets e-læringskurs «Basis».

Sterk og stødig

«Sterk og stødig» er et helsefremmende gruppetreningstilbud for seniorer over hele landet. Programmet er rettet mot eldre i alderen 65+, og er utviklet i samarbeid mellom NTNU og fysioterapeuter med mål om å forebygge fall og fallskader.

Treningen inneholder øvelser for å bedre muskelstyrken og balansen, samtidig som man får muligheten til å trene sammen med andre seniorer.
Les mer om sterk og stødig.

Basis

Basis er et gratis e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behovet for fysisk aktivitet i hverdagen blant personer som jobber med eldre. Innholdet baserer seg på tilgjengelig fagkunnskap og mange års erfaring med fallforebyggende trening for ulike grupper.
Link til e-læringsprogram.

I tillegg tilbyr Basis et kurs for hjemmetrening som kan brukes av privatpersoner. Kurset inneholder informasjon om hvordan man kan drive fallforebyggende trening på egenhånd, og forslag til treningsprogram med tre nivåer.
Link til hjemmetrening.

Du kan lese mer om Sterk og stødig, Basis og de nasjonale anbefalingene for trening ved å laste ned Seniorsikkers ark om fysisk aktivitet. (pdf 302KB)