Sikkerhetssjekk

Ved å avdekke risiko tidlig kan man forebygge ulykker før de skjer. Skafor har samlet enkle tiltak i en sjekkliste som kan være et godt utgangspunkt for en gjennomgang av sikkerheten i boligen.

‘Sikkerhetssjekken’ viser hvordan hver og en – med enkle midler – kan gjøre de små, men kanskje livsviktige forbedringene i hjemmet.

Gjennom å være mer oppmerksom på farene der de kan oppstå er det lettere å redusere risikoen for fall, brann og andre ulykker, både innendørs og utendørs. Vi oppfordrer alle til å ta en sikkerhetssjekk av hjemmet med jevne mellomrom.

Du kan finne mer informasjon og sjekklister på Risikorydding.no.