Fredag 13: Fra ulykkesdag til forebyggingsdag

Ulykkesdagen forbindes gjerne med svarte katter, hekser og uhell. Vi i Skafor vil gjøre denne dagen til en forebyggingsdag.

Vi vet at det vil skje ulykker og mange vil søke legehjelp, men neppe flere enn på en hvilken som helst annen dag eller dato.

-Hver eneste dag oppsøker nemlig 1800 personer medisinsk hjelp etter en skade, og 150 legges inn på sykehus, forteller Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum (Skafor).

Den gode nyheten er at ulykker kan forebygges.

-Fordi denne dagen for mange har assosiasjoner til uhell mener vi det er en bra dag å snakke om ulykker og forebygging av disse, forklarer Vaagland.

 

Hjemmet er farligst

Det man sier om at de fleste ulykker skjer i hjemmet er dessverre ingen myte. Rundt en tredjedel av alle 660 000 personskader som årlig fører til legebesøk skjer i hjemmet og dets nærhet.

-Mange føler seg trygge innenfor husets fire vegger, men vi har nok av fall, kuttskader og skålding av barn i hjemmet. Mange tenker nok at det er trafikk og brann som fører til flest skader, og det har vi også mye av, men av alle skader skjer de fleste hjemme, sier Vaagland.

Gå inn på vårt skadebarometer og se hvor folk skader seg i din kommune.

Fallulykker er den vanligste skadetypen hele året, for alle aldersgrupper.
-Små barn faller fra stellebord, eller fra møbler når de begynner å klatre på egenhånd. Den hendige faller fra stigen når snø skal makes av taket, og hageentusiasten faller ned under beskjæringen av et tre. Bestemor snubler i en teppekant, og ungdommen velter på sparkesykkelen sin, sier Vaagland.

De yngste og de eldste faller mest. En av tre over 65 år faller minst en gang pr år, og annenhver person over 80 år.
-Vi i Norge har også den leie førsteplassen i verden når det gjelder antall hoftebrudd. Her til lands rammes over 9.000 av hoftebrudd hvert år, en pr time døgnet rundt, forteller Vaagland.

Gå inn på vårt fallbarometer, og se hvor mange hoftebrudd det er i din kommune.

Bilde av person som sklir på isen

Forebygging er enkelt

Skader er en utfordring for folkehelsen. 64 000 personer blir innlagt på sykehus og nesten 2000 dør hvert år på grunn av ulykkesskader. 45 000 personer får varige mén etter en skade.

Dette fører til lidelse for enkeltmennesker og belaster helsevesenet. Skader og ulykker koster det norske samfunnet mer enn 100 milliarder kroner hvert år. Og ofte kunne de vært unngått.​

-Ulykker i hjemmet kan forebygges på enkle måter. Det handler om å se seg rundt og tenke seg om. Bytt til en sterkere lyspære så du ser hvor du går, fjern ledninger, tepper og andre snublefeller, sett opp sklisikring i trappen og ha strøsanden klar innenfor døren til neste gang det blir is utenfor, råder Vaagland.

-Vi har alle noen små ting vi kan ordne hjemme.
Slik som været er nå, er det kanskje fall utendørs som er mest nærliggende å forebygge.

-Bruk brodder eller piggsko, sier Vaagland.
-Uansett alder er det kulere å gå med brodder enn å gå stiv som en stokk og skade seg på veien.