Man ser konturene av en elg som står i en eng i skumringen.

Fredag 13: I mørket er alle elger grå

På fredag trettende kommer det til å skje 25 viltpåkjørsler. Ikke fordi det er fredag trettende, men fordi det i gjennomsnitt er så mange viltpåkjørsler som inntreffer hver dag.

Skadeforebyggende forum (Skafor) vil gjøre fredag 13. til en forebyggingsdag – og i år velger vi å peke på risikoen for å kjøre på vilt når dagene blir kortere, sier Tina Hveem Vislie, skadeforebygger i Skafor.

Høsten er nemlig høysesong for denne typen trafikkulykker, særlig månedene oktober og november.

-Man ser en opphopning av viltpåkjørsler i timene etter solnedgang og klokken 07 om morgenen. Den største effekten på antall påkjørsler handler om lysforholdene. Skumring og mørke gjør at bilister oppdager dyrene senere, og at det dermed er enda vanskeligere å bremse i tide enn i dagslys, sier Hveem Vislie.

Rekordhøyt antall drepte hjortedyr i trafikken

De nyeste tallene fra SSB viser at jaktåret 2022/23 hadde det høyeste tallet av viltpåkjørsler noensinne med nesten 10 000 påkjørsler. Dette er en markant økning fra året før.

-Med så høye tall er det tydelig at dette er et stort samfunnsproblem. Det koster mye penger å rydde opp etter hver påkjørsel, det fører til at dyr lider, mange personer blir utrygge i trafikken, og de som kjører på dyr kan oppleve traumereaksjoner i ettertid, sier Hveem Vislie.

Livsviktig

Viltpåkjørsler fører i all hovedsak til materielle skader, men hvert år blir også mange personer skadet i slike ulykker. De mest alvorlige ulykkene er elgpåkjørsler. Elg er både høyere og tyngre enn annet hjortevilt.

Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at det i gjennomsnitt vil være 50 personer som skades i kollisjon med vilt hvert år. Cirka 10 % av disse blir alvorlig skadd, og det registreres i gjennomsnitt et dødsfall pr år. Men alle skader blir ikke registrert, reelle tall kan være høyere.

-Det er livsviktig å anerkjenne faren for viltpåkjørsler når man er ute og kjører. Selv om de fører til at få menneskeliv går tapt, er det absolutt en risiko til stede. Risikoen er også større om man kjører moped eller motorsykkel, sier skadeforebyggeren.

Forebygg viltulykker fredag trettende

-Endre fokus fredag trettende fra ulykker til å handle om forebygging. Minn deg selv og andre på hva som skal til for å forebygge viltulykker, og hva du bør gjøre dersom uhellet er ute, råder Hveem Vislie.

Det kan for eksempel være lurt å vurdere om du skal sjekke bremsene på bilen, og om det er på tide å bytte til vinterdekk.

-De to viktigste rådene for å unngå viltulykker er å bevege blikket og å senke farten. I tillegg bør du huske nummeret 02800, dette ringer du for å melde fra om en viltpåkjørsel. Husk at det er lovpålagt å melde fra om viltpåkjørsler, avslutter Hveem Vislie.

Tips for kjøring i høstmørket:

  • Sjekk dekk og bremser
  • Pass på farten – treffer du dyret med 10 km/t lavere fart, kan det redde liv
  • Beveg blikket – se nøye etter i veikanten
  • Husk refleks hvis du må gå ut av bilen
  • Ring 02800 om ulykken er ute

(Tallene i artikkelen er hentet fra SSB, rapport fra Statens vegvesen (2022) og rapport fra TØI (2019))

 


 

Vi samarbeider med organisasjoner rundt i Europa, og flere av dem bruker også fredag 13. som en knagg til å snakke om skadeforebygging.

Finland har et eget nettverk bestående av 13 (!) aktører som samarbeider om kampanjer, deriblant fredag 13: https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/#90cb1283

Slovakia er et annet land som har kampanjer på denne spesielle datoen, og Island vil også ta opp idéen.

På den internasjonale konferansen på Island nylig tok Skafor initiativ til å starte et europeisk «Fredag 13.- gruppe» slik at vi kan utveksle ideer og samarbeide med våre internasjonale kontakter om å gjøre dagen til en forebyggingsdag.