Etterpåklokskap er den mest eksakte vitenskap i Norge.
Per Jarle Hellevik

Bli medlem

Som medlem av Skadeforebyggende forum får din kommune eller organisasjon tilgang til kunnskap, møteplasser, nettverk, metoder og verktøy som vil bidra til å styrke og utvikle arbeidet for en tryggere hverdag. Dere blir med i et engasjert interessefellesskap og bidrar til å styrke Skafors påvirkningskraft.

Som medlem får du

 • Nyhetsbrev med oppdatert informasjon
 • Gratis deltakelse på møter, seminarer, prosjekter og tiltak
 • Tilgang til kunnskapsnettverk på tvers av tradisjonelle skillelinjer
 • Bedre grunnlag for eget arbeid
 • Synliggjøring av egne tiltak og prosjekter som en del av en større helhet
 • Tilgang til sjekklister, brosjyrer og annet materiell
 • Større gjennomslagskraft lokalt
 • Samarbeidsmuligheter med nye partnere
 • Tilgang til internasjonale nettverk

Vi har et eget nettverk for kommunemedlemmer

Flere ganger i året inviterer vi til samlinger for kommuner som er med i nettverket vårt. Der henter vi inn fagkyndige og aktuelle personer til å holde innlegg. I tillegg får kommunene en arena der de kan diskutere arbeidet seg imellom, samtidig som de lærer og blir inspirert av hverandre.

Hvem kan bli medlem?

Kommuner, institusjoner, organisasjoner og private firmaer kan bli medlemmer av Skadeforebyggende forum. Vi har ikke personlige medlemmer.

Hva koster medlemskap?

Medlemskap koster kr. 1500 per år.
Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Inn- og utmeldinger skjer skriftlig.
Medlemskontingent sendes normalt ut i august / september hvert år.

Hvordan bli medlem?

Send oss en e-post med følgende opplysninger:

 • Navn på organisasjonen
 • Organisasjonsnummer
 • Postadresse
 • Navn på kontaktperson
 • Stilling
 • E-postadresse
 • Telefonnummer