Lindesnes fyr i solnedgang. Foto.

Lindesnes kommune er nytt medlem

Norges sydligste kommune er vårt nyeste medlem. De er opptatt av forebygging, bl.a. når det gjelder trafikksikkerhet, sjøvett og hjemmebesøk hos eldre.

Lindesnes er en av de største kommunene på Agder, og har omtrent 23 500 innbyggere og 2 100 ansatte.

Under kommunesammenslåingene i 2020 ble Lindesnes en ny og større kommune. Gamle Lindesnes, Mandal og Marnadal kommuner ble slått sammen.

Trafikksikkerhet er viktig

I kommunen er folkehelse og forebygging viktige temaer. «Nullvisjonen Agder» jobber aktivt innen hele regionen for å øke trafikksikkerhet og unngå dødsfall og hardt skadde på veiene. De har kampanjer og er til stede på mange ulike arrangementer. I tillegg arrangerer de fagdager om trafikksikkerhet og rus på ungdomsskolene i samarbeid med Lindesnes kommune.

Sykkelbyavtalen for Sykkelbyen Mandal er med på å øke trafikksikkerheten ved at flere velger sykkel fremfor bil, samtidig som det bl.a. bidrar til økt fysisk aktivitet og renere luft.

Ser frem til samarbeid

Som «Av-og-til»-kommune og kystkommune arrangerer Lindesnes bl.a. sjøvettkampanje for å forebygge ulykker til sjøs.

Frisklivssentralen tilbyr mange ulike aktiviteter til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner.

I Lindesnes er de også opptatt av å ta vare på de eldre og gjennomfører bl.a. helsefremmende hjemmebesøk hos seniorer. Det finnes «Sterk og stødig»-kurs flere steder i kommunen.

-Vi er glade for å ha fått med Lindesnes som medlem og gleder oss til å samarbeide med dem fremover. De jobber godt med bl.a. trafikksikkerhet og vi er trygge på at vi kan ha nytte av å utveksle erfaringer, sier Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum.