Illustrasjon som viser fire mennesker rundt et bord

Om oss

Skadeforebyggende forum (Skafor) er en ideell medlemsorganisasjon. Vårt oppdrag er å formidle kunnskap om skader, ulykker og forebygging, og motivere til innsats. Vi samarbeider med kommuner, organisasjoner, myndigheter og næringsliv over hele landet.

Over 35 års erfaring med praktisk forebyggende arbeid gjør at vi har utviklet unik kunnskap og et nettverk som omfatter skadeforebyggere fra mange ulike sektorer. Vi formidler kunnskapen videre og utvikler tiltak og prosjekter i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi arrangerer hvert år flere seminarer, bl.a. om skadedata og i forbindelse med årsmøtet. Hver måned har vi digitale kaffeprater som varer en time, med ulike temaer og foredragsholdere. Alle våre arrangementer, både fysiske og digitale, legges ut i vår arrangementskalender.

Hvert år deler vi også ut to masterstipend, der hvert stipend er på 10 000 kroner. Vi ønsker å motivere studenter til å bidra med ny forskning til fagfeltet skader, ulykker og forebygging. Stipendet utlyses på våren.

Vi jobber også internasjonalt, bl.a. gjennom organisasjonen EuroSafe. I tillegg er vi med i ulike internasjonale prosjekter, og er en aktiv bidragsyter i den europeiske konferansen EU Safety som arrangeres hvert andre år. Last ned infografikk om EuroSafe (pdf).

Medlem

Som medlem av Skadeforebyggende forum bidrar din kommune / organisasjon til et tryggere samfunn.
Alle aktører som vil bidra i arbeidet med å forebygge personskader kan bli medlemmer.
Vår medlemsmasse består av frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og private firmaer.