Det er ikke den store stubben, men den lille man snubler over.
Ordtak fra Burma

Medlemmer og samarbeidspartnere

Vi har cirka 100 medlemmer, i tillegg til et stort nettverk av samarbeidspartnere.
Alle disse linkene er eksterne sider.

A
Akershus fylkeskommune
Alvdal kommune
Asker kommune

B
Bergen kommune
Boligbygg Oslo KF
Brann- og redningsetaten Oslo kommune
Brannvernforeningen
Brannvesenet Midt IKS
Bærum kommune

D
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Dønna kommune

E
Eika forsikring

F
Finans Norge
Folkehelseforeningen
Folkehelseinstituttet
Fredrikstad kommune
Fremtind forsikring
Færder kommune

G
Giftinformasjonen
Gjensidige forsikring

Gloppen kommune
Gol kommune
Grimstad kommune

H
Halden kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Helite
Helsedirektoratet 
Holmestrand kommune
Horten kommune
Hvaler kommune
Høyanger kommune

I
If Skadeforsikring
Innherred brann og redning
Innlandet fylkeskommune

J
JU-Helse AS

K
Kinn kommune
Klepp kommune
KLP Forsikring
Knif Trygghet 
Kongsvinger kommune

L
Landkreditt
Larvik kommune
Lek og natur
Lekeplassinspektøren AS
Lillehammer kommune
Lindesnes kommune
Livsglede for Eldre
Luringen kurssenter
Luster kommune

M
MA – Rusfri Trafikk 
Midtre Gauldal kommune

N
Nasjonalt Senter for Traumatologi (NKT-Traume)
Nasjonalt Støttegruppenettverk 
Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)
Nordmøre interkommuale brann- og redningstjeneste
Nordre Follo kommune 
Norges Automobil-Forbund (NAF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Livredningsselskap
Norges Røde Kors
Norges Trafikkskoleforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Friluftsliv
Norske Kvinners Sanitetsforening

O
Ofoten brann IKS
Os kommune, Innlandet
Oslo kommune, bydel Alna
Oslo kommune, bydel Stovner

P
Pensjonistforbundet
Personskadeforbundet (LTN)

R
Rakkestad kommune
Redningsselskapet
Rollag kommune
Råde kommune

S
Sandefjord kommune
Senteret for et aldersvennlig Norge
Sintef
Sparebank 1
Stiftelsen Trygg i vannet 
Storebrand Forsikring
Surnadal brann og feiarvesen

T
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Transportøkonomisk institutt (TØI)
Troms fylkeskommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tryg forsikring
Trygg Trafikk
Trøndelag fylkeskommune
Tønsberg kommune

V
Vestfold fylkeskommune
Vestland fylkeskommune
Voss Brannvern
Vågå kommune

W
Whtif AS

Ø
Østfold fylkeskommune

Å
Årdal kommune