Ansvar er ikke noe man får eller gir, man tar ansvar.
Ordtak

Styre og valgkomité

Styret består av leder, nestleder og fire øvrige medlemmer, samt tre varamedlemmer. Disse skal samlet representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet.

 

Styrets medlemmer 2023-2024

Styreleder

Skadeforebygger, Therese Hofstad-Nielsen, Fremtind forsikring

Styremedlemmer

Avdelingsleder, avdeling folkehelse Elin Storsletten, Harstad kommune
Folkehelsekoordinator, Merete Larsen Husby, Bærum kommune
Fagsjef myndighetskontakt Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk
Direktør Rolf Søtorp, Brannvernforeningen
Kommunikasjonssjef, Stine Neverdal, Finans Norge

Varamedlemmer

Direktør frivillighet og forebygging, Kim Bertheussen
Akuttsykepleier, Mari Bergan Mørkved, prosjektkoordinator, Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
Redningsselskapet  Forsker II, Vibeke Milch, Transportøkonomisk institutt (TØI)


Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av tre medlemmer:

Helsesykepleier, tidligere styremedlem, Solveig Rostøl Bakken
Avdelingsdirektør Hildegunn Bjerke, Finans Norge
Spesialrådgiver Tori Grytli, Trygg Trafikk