Signerer for et trygt lokalsamfunn

Halden Arbeiderblad: Signerer for et trygt lokalsamfunn

Artikkelen ble publisert i Halden Arbeiderblad 06.12.2022.


Halden skal være et trygt lokalsamfunn og her signeres avtalen som skal sikre at dette arbeidet fortsettes, skriver Halden Arbeiderblad 6. desember.

Halden kommune er nå sertifisert som et trygt lokalsamfunn og under frivilligdagen mandag var Eva Jakobson Vaagland, daglig leder hos Skadeforebyggende forum, på besøk i Halden. Hun overrakte skilt som viser at Halden er et trygt lokalsamfunn. På slutten av frivillighetsdagen hos Halden frivilligsentral skrev kommunedirektør Roar Vevelstad, og ordfører Linn Laupsa under på avtalen om å fortsette arbeidet. Arbeidet om å bli sertifisert som et trygt lokalsamfunn startet allerede i 2014. Dette arbeidet vil fortsette i god tid fremover.

– Arbeidet som har blitt gjort her i Halden er helt utrolig. Sertifisørene som var her tidligere i år var veldig begeistret over hvor bra det er her, sier Vaagland.

Nedgravde søppelbeholdere

Skadeforebyggende forum nevner i sin oppsummering fra tidligere i år, at de vanligvis opplever søknadsdokumentet som et glansbilde, men at virkeligheten ikke er like bra.

I Halden opplevde de en virkelighet som var enda bedre enn søknaden beskrev.

Den tverrfaglige ressursgruppen for trygge lokalsamfunn (TL) presenterte arbeid som har blitt utført, og planer videre til sertifisørene, Eyvin Bjørnstad og Liv Marit Bølset fra skadeforebyggende forum.

I byen fikk komiteen se de ferdigstilte tiltakene i praksis. Det er innsatsområdene fallforebygging, trafikksikkerhet og brannforebygging som er kommunens nåværende satsningsområder.

Nedgravde søppelbeholdere som øker brannsikkerheten, justeringer av veibanen som reduserer fart, og tilrettelegging for universell utforming og trygghet, og ikke minst Stangeløkka barnehage, en av Haldens tre trafikksikre barnehager, ble befart.

Forankret politisk

Innsatsområdene Halden kommune har valgt å sette søkelys på er forankret politisk gjennom vedtatte planer, og kommunedirektøren har vært opptatt å innføre denne tankegangen på alle nivåer – fra den overordnede samfunnsplanen til det enkelte prosjektet.

Det er altså en innsats som sprer seg utover hele Halden kommune som organisasjon, og noe sertifisørene var veldig imponert over.

– Under sertifiseringsmøtet har vi fått se hvordan byutvikling, kulturbevissthet, barnehage og helhetlig planlegging bidrar til skade- og ulykkesforebyggende rammer for befolkningen. Ressursgruppene fremstår som katalysatorer for mange ulike aktiviteter og tilbud drevet av tjenesteområdene, samarbeidspartnere samt frivillige lag og foreninger, skriver sertifisørene Eyvin Bjørnstad og Liv Marit Bølset i deres sertifiseringsuttalelse.

Dette jobber de med

Ettersom Halden fortsetter å utvikle seg, kommer også innsatsen til å gjøre det samme.

Dette er innsatsområder som aldri kommer til å bli «ferdige», det er stadig nye utfordringer som dukker opp, og nye idéer som kan håndtere dem. Ressursgruppen arbeider tverrfaglig, noe som sikrer ulike fagfolk tilgang til innsatsområdene de kan best forbedre.

– Kommunen arbeider med en rekke innsatsområder for å gjøre byen tryggere og mer tilgjengelig for alle, sier Gun Kleve, spesialrådgiver i avdeling for samfunnsutvikling.

Dette er noen av Halden kommunes tiltak for å gjøre Halden til et trygt lokalsamfunn:

Trafikksikkerhet:

 • Kantsteiner ved avkjørsler/gater har blitt justert for å redusere hastighet på inn og utgående trafikk
 • Justering av veibanen har redusert trafikkhastigheten
 • Målrettet asfaltering og oppmerking for a føre trafikkflyt bort fra risiko-områder, fordele trafikkpresset på flere steder
 • Automatiserte fartsdumper har redusert trafikkhastigheten sterkt der de er plassert
 • Trafikksikring av barnehager

Brannforebygging:

 • Nedgravde søppelbeholdere i tettbebygde områder og borettslag
 • Kurs til utsatte grupper
 • Samarbeid mellom kommunens tjenesteområder
 • Brannvesen og hjemmetjenesten har felles forebyggende plan for hjemmeboende med omsorgsbehov
 • Varme- og branndetektorer i sentrum
 • 12 varmekameraer og 4 PTZ-kameraer
 • Varmekamera oppdager varme på lang avstand
 • PTZ-kamera blir brukt av alarmsentral for å verifisere reell brann.

Fallforebygging:

 • Kursrekke for ansatte i helse og omsorgstjenesten, for forebygging av pasient-fall
 • Innkjøp av fallforebyggende utstyr til sykehjem
 • Bowlskafé – aktivitet som styrker muskler og balansen, og er en sosial møteplass. Ute om sommeren, inne om vinteren.
 • Fysioterapigruppen driver flere gratis aktiviteter ukentlig, blant disse aktivitetene finner man:
  • Trimgrupper
  • Stavgang på Fredriksten festning
  • Balansetrening
  • Sterk og stødig – trening for hjemmeboende eldre
 • Universell utforming
 • Tilrettelagte kantsteiner gjør det enklere for svaksynte å holde seg trygt på fortauet og gangfelt
 • Bedre fremkommelighet for rullestolbrukere og syklister
 • Kartlegging av alle publikumsbygg i kommunen, for å gjøre de universelt utformet
 • Kino og bibliotek flyttet til nye lokaler som er tilrettelagt for alle

Les hele artikkelen her (ekstern).