Helseministeren, Ingvild Kjerkol, står på et podiet og holder tale i forbindelse med lanseringen av ny folkehelsemelding.

Skader og ulykker – en viktig del av folkehelsemeldingen

Helseministeren la fram en ny folkehelsemelding og Skadeforebyggende forum er nevnt seks ganger. Forebygging av skader og ulykker er en viktig del av folkehelsearbeidet, og vi er fornøyde med at folkehelsemeldingen også peker på det.

Det står tydelig skrevet i kapittel 6.8 Skader og ulykker at «regjeringen vil samarbeide med Finans Norge om Skadeforebyggende forum».

Det at Skadeforebyggende forum (Skafor) er nevnt så mange ganger tar vi som en stor tillitserklæring, og ser på som motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet med å forebygge personskader.

Bedre tall på skader og ulykker

Skafor jobber kontinuerlig for å få bedre skadedata. For å kunne vite hvordan vi skal forebygge best mulig, må vi også vite mer om hvem som skader seg og hvor geografisk skaden skjer. Derfor er det også gledelig å lese at Fyrtårnsprosjektet for skadedata fra helsetjenesten er trukket spesielt frem.

Det nevnes også at målet med prosjektet ikke bare er bedre registrering av skader, men også bedre analyse av data og mer bruk av data. Dette er en metode som Oslo skadelegevakt allerede har brukt for å kartlegge ulykker på elsparkesykler, som bidro til regelverksendringene som kom i 2021 og 2022.

Fallulykker fører til mange dødsfall

De fleste ulykker skjer i hjemmet, og mange av disse er fall.

Vi kan lese i meldingen at «fallskader utgjør nesten halvparten av alle ulykkesdødsfall, og det er rangert som den sjuende viktigste bidragsfaktoren til helsetap i Norge, større enn helsetapet knyttet til både kreft og hjerte- og karsykdommer».

Videre står det også at «fallulykker er den desidert største ulykkesårsaken i Dødsårsaksregisteret, og det ble registrert 905 dødsfall etter fall i 2020 for personer over 70 år, til sammenligning var det 101 trafikkulykker».

Det foreslås mange undersøkelser, typer forskning og tiltak som kan bidra til å redusere antall alvorlige fallulykker. Blant disse nevnes det at regjeringen ønsker å videreføre samarbeidet med Skadeforebyggende forum (Skafor) når det gjelder fallforebyggende arbeid, og at vi, med flere organisasjoner, er en aktør som kan bidra med å styrke det forebyggende arbeidet.

 

Les hele Folkehelsemeldingen på regjeringens nettsider.

Lær mer om hva du kan gjøre for å forebygge fall både i kommunen og i hjemmet – Seniorsikker.