Barn

Barns høye aktivitetsnivå, nysgjerrighet på verden og manglende risikovurdering gjør dem mer utsatte for skader og ulykker. Forebygging av skader blant barn og unge er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum.

Arbeidet er faglig forankret i et eget råd for barnesikkerhet.

Statistikken viser at barnas sikkerhet er godt ivaretatt i barnehagene og på skolen, med få alvorlige hendelser. De fleste ulykkene blant barn og unge skjer i hjemmet, og under idretts- og fritidsaktiviteter.

Ulykker kan aldri helt unngås, og all risiko kan ikke fjernes. Barn skal ha trygge omgivelser, men ikke overbeskyttes. Mestring er en vesentlig del av oppveksten, og av forebyggingen. Barn må få utforske omgivelsene og utvikle ferdigheter. Skadeforebygging blant barn og unge handler derfor om å lære dem å mestre nye forhold og situasjoner, innenfor så trygge rammer som mulig.

Fakta:

 • 120 000 barn pådrar seg hvert år skader som fører til at lege oppsøkes.
 • Barn i alderen 1-3 år, og de over ni år, er mest utsatt.
 • Ulykker er årsak til en tredjedel av alle dødsfall blant barn i alderen 1-14 år.
 • Ca. hvert fjerde barn vil pådra seg en alvorlig skade før fylte 15 år.

Vanlige ulykkesskader hos barn

 • Fallskader som følge av fall fra stellebord eller møbler, fra klatring eller mangelfull balanse
 • Klemskader, som oftest fra dør- eller vinduskarmer, eller fra skuffer
 • Kuttskader etter å ha lekt med skarpe eller spisse gjenstander, som kniver og sakser
 • Brannskader etter å ha tatt på varme gjenstander, som kokeplater og varmeovner
 • Skåldingsskader etter å ha fått varm væske over seg, f.eks. fra kaffekopp, kjøkkengryte eller for varmt vann i dusj/vask
 • Etseskader fra å ha fått tak i vaskemidler eller andre kjemikalier
 • Forgiftning etter å ha fått i seg f.eks. legemidler, jerntabletter, snus eller batterier
 • Kvelning etter å ha viklet seg inn i snorer eller tau
 • Drukning

«Så spennende som mulig, så trygt som nødvendig»