Illustrasjon som viser ulike scenarier der eldre kan skade seg. En eldre kvinne sitter i en lenestol. En person skal dusje med et hjelpemiddel.

Eldre

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken og forebygging av skader blant seniorer er derfor ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget eldresikkerhetsråd. De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.

Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, reaksjonsevnen reduseres, muskelstyrken og balansen blir dårligere. Dette er naturlige alderstegn, og en del av forklaringen på at eldre oftere rammes av skader og ulykker. Noen utvikler osteoporose og pådrar seg lettere brudd.

Følgene av brudd blir ofte mer alvorlige når vi blir eldre. Det gjelder spesielt hoftebrudd som krever langvarig behandling og rehabilitering. Ofte fører brudd til redusert livskvalitet, og i verste fall til for tidlig død.

Se hvor mange hoftebrudd det er i din kommune og hva det koster kommunen.

Brann og trafikk tar mange liv

I tillegg til fall, er brann den mest alvorlige ulykken som rammer eldre. En tredel av alle som omkommer i brann i Norge er over 70 år, til tross for at denne gruppen kun utgjør 15 prosent av befolkningen. Eldre er også overrepresentert i drukningsstatistikken.

Trafikkulykker er en annen alvorlig ulykkestype. Eldre fotgjengere, med reduserte sanser, reaksjonsevne og bevegelighet, er særlig utsatt.

Vanligste ulykkesskader hos eldre:

 • Fallskader (brudd, slag, støt) som følge av svekket muskelstyrke og dårlig balanse
 • Brannskader, eller dødsfall, som følge av husbrann
 • Trafikkskader, enten som bilist, syklist eller fotgjenger
 • Forgiftning som følge av feilaktig inntak av legemidler

Fakta

 • Hvert år blir nær 10 % av alle over 65 år skadd, 80–90 % av dem i fallulykker.
 • Hyppigheten av ulykker stiger med alderen, og særlig blant dem over 80 år.
 • Eldre over 65 år står for ca. 60 % av alle ulykkesskader med døden som følge.
 • Fallulykker dominerer; ca. én av tre over 65 år og annenhver over 80 år faller hvert år.
 • Fallulykker er hovedårsak til at det årlig er ca. 10 000 hoftebeinsbrudd hos personer over 65 år.
 • En tredel av alle omkomne i brann i Norge er over 70 år; gruppen utgjør 15 % av befolkningen.
 • Eldre bilførere løper større risiko for å bli skadet eller omkomme i trafikken enn gjennomsnittet.

Skafor har gitt ut heftet «Seniorsikker» som du kan laste ned her.

Dette kunnskaps- og motivasjonsheftet er laget for å få økt oppmerksomhet om en alvorlig folkehelseutfordring som berører et stort antall enkeltpersoner, så vel som hele samfunnet vårt: Tryggheten til hjemmeboende eldre.

Les mer om Seniorsikker og våre tiltak her.