-Ta av headsettet, bruk sansene dine og unngå ulykker

Annica er en nettverksbygger, prosessleder og administrator med hjerte for samhandling for bedre folkehelse. Som leder i Folkehelseforeningen er hun vant til å tenke forebygging, også i forhold til skader og ulykker.

Stilling og arbeidssted?

Generalsekretær i Folkehelseforeningen

Hva er din bakgrunn?

-Jeg har sosialfaglig bakgrunn med videreutdanning i gruppeprosesser og ledelse – ikke noen master. Jeg har også mye praktisk erfaring som bla. daglig leder av Frivilligsentral, rådgiver i Helsedirektoratet og som både SLT- og folkehelsekoordinator.

Hvorfor er forebyggende arbeid viktig for deg?

-Alle, uansett fødselssted, foreldre, økonomi, etnisitet, handikap, legning, alder osv, skal ha et godt liv. Kloden vår skal være et godt sted for alle. Mine hjertesaker er sosial likhet i helse, at alle får en god oppvekst og at vi bevarer den fine jordkloden vår.

Hvordan jobber du for å redusere skader og ulykker?

-Privat engasjerer jeg meg i trafikksikkerhet i nærområdet og skadeforebygging innen idretten.

På jobb bidrar jeg med at Folkehelseforeningen løfter temaet skader og ulykker som en viktig del av folkehelsearbeidet. Vi har bl.a. hatt en digital medlemslunsj med tittel “forebygging av skader og ulykker”, og hatt innlegg om dette på vår Folkehelsekonferanse.

Har du selv vært i en ulykke, som kunne vært forebygget? Fortell gjerne:

-Da jeg var tre år satt jeg på fanget til mamma mens hun rullet laken i en varm klesrulle. Jeg sovnet, og min hånd ble med lakenet inn i varmen. Det ble mange sykehusopphold og vonde operasjoner med hudtransplantasjoner fra flere steder på kroppen. Jeg tenker at dette kunne vært forebygget ved at jeg hadde fått legge meg i sengen istedenfor å sitte på fanget hennes. Men jeg forstår min mamma. Hun var sliten selv, og hadde mye å gjøre. Det var et uhell.

660 000 mennesker trenger legebehandling som følge av en skade eller ulykker hvert år, det koster samfunnet over 200 milliarder kroner. Hva ville du prioritert hvis du fikk en stor sum penger til å forebygge skader og ulykker?

  • Gratis svømmeopplæring, for alle som ikke er trygge i vannet, i hele landet. Vi vinner to ting: Folk får oppleve trygghet/glede i vannet og vi forebygger drukningsulykker.
  • Gang og sykkelveier. Vi vinner tre ting: Godt for klima, folk blir sprekere og vi forebygger ulykker.
  • Gratis gruppetrening i balanse- og styrke for eldre. Vi vinner tre ting: En felles møteplass, folk tør å bevege seg ute i all slags vær og færre lårbeinsbrudd.

Hva er det du alltid gjør for å forebygge ulykker?

-Bruker brodder eller piggsko når det er glatt ute.

Beste skadeforebyggingstips i hverdagen?

-Det beste, og minst kostbare tipset er: Ta av headsettet slik at du kan bruke alle sansene dine, både inne og ute.

Folkehelseforeningen

Er en medlemsforening som arbeider for å:

  • fremme helse og trivsel for alle grupper i samfunnet
  • forebygge sykdom og skader og utjevne sosiale ulikheter
  • bygge broer mellom kunnskap og praksis og aktører på folkehelsefeltet
  • påvirke utformingen av folkehelsepolitikken lokalt, nasjonalt og globalt

Folkehelseforeningen (FHF) jobber bl.a. med et eget folkehelseforum, de arrangerer månedlige digitale medlemslunsjer med ulike tema og er en godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam.

FHF er også hovedarrangør av den årlige “Folkehelsekonferansen” – den største av sitt slag i Norge.

Les mer:

Folkehelseforeningen
Folkehelsekonferansen