Tre kvinner fra Trygge lokalsamfunn med paraplyer ser mot et skilt. Den ene damen peker på skiltet. Foto.

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn i Halden

Halden er et godt eksempel på hva et av våre Trygge lokalsamfunn kan få til når kommunens ulike etater jobber sammen over tid. Derfor tok vi med nettverket dit for å hente kunnskap og inspirasjon.

I tillegg til omvisning i Halden og gode måltider, hadde vi også tid til faglig innhold. Nettverksmedlemmene fikk dele sine refleksjoner og tanker rundt Trygge lokal samfunnsarbeidet, og vi hadde en workshop der bl.a. Skafor fikk tips og ideer til å drive og utvikle arbeidet videre.

Gruppen er enig i at nettverket er svært verdifullt, spesielt fordi mange som jobber med folkehelse i kommunene til tider kan føle seg alene. Her kan man bl.a. dele og innhente erfaringer, få et kollegium og få en metode som kan bidra til å systematisere hele folkehelsearbeidet.

 «Nettverksmøtene er alfa og omega. Jeg mister lett motivasjonen av å jobbe med noe alene som ikke alle i kommunen bryr seg om – nettopp derfor er disse møtene så viktige!»

Kommunalteknikk + folkehelse = sant

Gun Kleve, folkehelsekoordinator i Halden og Trygge lokalsamfunn-kontakt, og Anniken Nilsen fra avdeling helse og mestring, tok imot nettverket og viste oss rundt i deler av sentrum. Med oss hadde vi også tre ansatte fra avdeling kommunalteknikk som Gun har samarbeidet tett med.

For å få til gode folkehelsetiltak, som også fører til en tryggere by, er det viktig at alle deler av kommunen samarbeider. Så når kommunalteknikk graver opp en vei, tenker de også på hva de kan gjøre av utbedringer når de må lukke hullet og legge vei og fortau på nytt.

Dette kunne vi se ved flere av byens kryss og gater. Veikryss har fått tydelige markeringer der fotgjengere skal gå, gangveier er flyttet slik at sikten ut mot trafikken er bedre og fortau er uten forhøyninger slik at gaten er enklere å bevege seg i, også for de som bruker hjelpemidler. Det jobbes hele tiden mot at mer og mer av Halden skal bli universelt utformet.

Skofabrikken – et møtested for innbyggerne i Halden

Vi fikk en omvisning i Skofabrikken, et nytt møtested som kommunen eier og har utviklet til glede for alle Haldens innbyggere. Dette bygget huser bl.a. ungdomsklubb, et stort og moderne bibliotek, kafe, gavebutikk med lokalt produserte håndverksprodukter og ikke minst Frivilligsentralen.

Frivilligsentralen har fått store, nye lokaler i Skofabrikken. De har ekstra rom de låner ut til andre organisasjoner og har selv leksehjelp, matservering, og holder ulike interesse- og temagrupper. Har man en interesse og søker likesinnede er det bare å ta opp saken med lederen på Frivillighetssentralen og nye grupper kan etableres.

Forebygging av brann og drukning på agendaen

Halden har også en stor trehusbebyggelse. Brann her kan få store konsekvenser, og ett av tiltakene som er gjort for å bedre brannsikkerheten er nedgravde søppeldunker i god avstand fra byggene. Dette sørger ikke bare for at brannsikkerheten øker, men også at beboerne slipper å ha store søppeldunker i små portrom og bakgårder.

Brannmenn fra Halden brannvesen fortalte også om et detektorsystem som er montert for å overvåke varme- og brannutvikling i trehusbebyggelsen.

Elvepromenaden langs Tista er et annet tiltak vi tittet på. Her kan man gå en kortere eller lengre runde på tredekke. Det er gjort tiltak for sikkerhet og universell utforming, og det jobbes hele tiden for at dette skal bli enda bedre.

Vi fikk også høre om hvordan kommunen jobber med å sørge for god svømmeopplæring for alle barn ved den nye badeplassen. Halden tar læreplanens krav om svømmeopplæring utendørs på alvor og har gjort en stor jobb med å utdanne livreddere på alle skoler.

 

Trykk på lenken for å lære mer om Trygge lokalsamfunn, og kanskje bli en del av nettverket? 

Les mer om Skofabrikken på Halden kommune sine nettsider.