Illustrasjon av et lokalsamfunn med mennesker

Trygge lokalsamfunn

1,6 millioner mennesker bor i et «Trygt lokalsamfunn». Sammen skal vi gjøre deres hverdag tryggere.

Hva er Trygge lokalsamfunn?

Trygge lokalsamfunn (TL) er en metode for å forebygge skader og ulykker blant kommunens innbyggere. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader for helse og rehabilitering.

Norske kommuner er etter folkehelseloven pålagt å forebygge skader og ulykker, og de skal ha oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Denne kunnskapen skal brukes i planarbeidet.

Barna skal ha trygge skoleveier, seniorer skal kunne bo trygt hjemme lenge og syklistene skal komme trygt fram. Det handler om å tenke sikkerhet for ulike målgrupper, på ulike arenaer – i hele livsløpet.

Trygge lokalsamfunn hjelper kommunen med å omsette dette ansvaret til praktisk handling og økt sikkerhet. Arbeidet forutsetter politisk forankring, kunnskap fra mange fagområder – og samarbeid.

Modellen skaper bevisstgjøring, engasjement og handling.

Er du nysgjerrig på om denne metoden er noe for din kommune? Ta kontakt med oss via e-post post@skafor.org.

På de neste sidene finner du mer informasjon om hvordan metoden fungerer i praksis, hvordan du som TL-kontakt kan organisere og iverksette arbeidet, tips til samarbeidspartnere og gode tiltak innenfor ulike temaer, samarbeid med andre kommuner og muligheter for sertifisering.

Metode

Metoden har åtte trinn som setter kommunens forebyggende tiltak inn i en samlet helhet.

Les mer

Nettverk

Vi arrangerer jevnlige nettverksmøter.

Les mer

Temaområder og samarbeidspartnere

Sertifisering

Sertifisering er en måte å forplikte kommunen og synliggjøre det forebyggende arbeidet.

Les mer

Dette skjer i våre TL-kommuner: