Illustrasjon av et lokalsamfunn med mennesker

Kommuner og Trygge lokalsamfunn

Kommunen er kanskje den viktigste forebyggingsarenaen vi har.

Alle skader og ulykker skjer i en kommune.

I henhold til folkehelseloven har norske kommuner et pålagt ansvar for å forebygge skader og ulykker, samtidig som de skal ha full oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Denne innsikten skal legges til grunn i planleggingsarbeidet. Kommunen bærer ansvaret for alle sine innbyggere, ansatte, samt for sikkerheten ved barnehager, skoler, institusjoner og i kommunens ulike tjenester. Det er viktig at barn har trygge skoleveier, eldre kan bo trygt hjemme, at syklister kan ferdes trygt og at noen sjekker sikkerheten på badestranden.

I samarbeid med kommuner over hele landet har vi utviklet informasjonsmateriell, prosjekter og tiltak for å fremme trygghet, inkludert Trygghetsvandringer, Risikorydding, Tryggsekker, Sikkerhetskort for eldre, samt informasjonskampanjer om drukningsforebygging og trygge boliger. Vi tror på deling av kunnskap og erfaringer, og det som har vist seg nyttig ett sted, kan ofte være effektivt andre steder også.

Barn, unge og eldre er spesielt sårbare for skader og ulykker, derfor fokuserer vi på disse gruppene og samarbeider med en rekke ulike organisasjoner som på ulike måter bidrar til en tryggere hverdag.

Vi inviterer dere til å utforske våre nettsider, vårt gratis materiell og til å ta kontakt på post@skafor.org for ytterligere informasjon, eller for å drøfte samarbeidsmuligheter rundt spesifikke temaer.

Gjennom initiativet “Trygge lokalsamfunn” tilbyr vi en norsk versjon av det internasjonale programmet Safe Communities.

Trygge lokalsamfunn

1,6 millioner mennesker i Norge lever i “Trygt lokalsamfunn”-kommuner. Sammen arbeider vi for å gjøre deres hverdag tryggere.

Trygge lokalsamfunn (TL) er en modell og metode for å forebygge skader og ulykker. Systematisk forebygging resulterer i færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader knyttet til helse og rehabilitering. Det handler om å samarbeide på tvers av sektorer, om å identifisere risiko og finne effektive løsninger. Modellen fremmer bevisstgjøring, engasjement og handling.

Er du nysgjerrig på om denne metoden er noe for din kommune? Ta kontakt med oss på post@skafor.org.

Under vil du finne mer informasjon om hvordan metoden fungerer i praksis, hvordan du som Trygge lokalsamfunn-kontakt kan organisere og gjennomføre arbeidet, du får tips til samarbeidspartnere og gode tiltak innen ulike temaer, samt informasjon om muligheter for sertifisering.

Metode

Metoden har åtte trinn som setter kommunens forebyggende tiltak inn i en samlet helhet.

Les mer

Nettverk

Vi arrangerer jevnlige nettverksmøter.

Les mer

Temaområder og samarbeidspartnere

Sertifisering

Sertifisering er en måte å forplikte kommunen og synliggjøre det forebyggende arbeidet.

Les mer