Sertifisering

Sertifisering er ikke et krav, men en mulighet. Det er en måte å forplikte kommunen og synliggjøre det forebyggende arbeidet. Og man blir en del av et nasjonalt og internasjonalt fellesskap. 

Sertifiserte kommuner er foregangskommuner som andre kan lære av og hente inspirasjon fra. Det stilles ikke krav om sertifisering for å delta i nettverket. 

Veien til sertifisering

Intensjonsavtalen skal undertegnes av ordfører og kommunedirektør for å sikre politisk og administrativ forankring.

Trygge lokalsamfunn-modellen skal være tatt i bruk. Arbeidet skal være forankret i en tverrsektoriell arbeidsgruppe og de åtte trinnene i metoden skal være innarbeidet i kommunens organisasjon.

«Trygghetsprofilen» skal fylles ut. Det er en selvangivelse i tre deler:

  1. Kommuneprofil med fakta og nøkkeltall.
  2. Risikoprofil med prioriterte innsatsområder.
  3. Sikkerhetsprofil, en gjennomgang av en rekke tiltak som kommunen enten er lovpålagt å gjennomføre, eller som beviselig er god praksis for å forebygge ulykker og skader i norske kommuner.

Møter og dialog med sertifiseringsrådet finner sted. Diskusjon underveis kan gjøres på telefon og i digitale møter, men vi vil gjerne gjennomføre et fysisk sertifiseringsmøte. Disse møtene er en felles læringsarena og en del av kvalitetsarbeidet.

Når kommunen har blitt godkjent skal statusen som Trygt lokalsamfunn markeres. En slik markering kan gjøres på mange forskjellige måter, som et seminar for ansatte i kommunen, som en folkefest på torget eller en markering i kommunestyret. Her vil kommunen motta flagg, skilt og diplom.

Hvem sertifiserer?

Det er etablert et eget sertifiseringsråd som er i dialog med kommunen og gir objektive og faglige vurderinger av søknaden. Sertifiseringsrådets medlemmer utpekes av styret i Skafor. Medlemmene i rådet har ulik bakgrunn og erfaring, men alle har kunnskap om TL-modellen, kommunale strukturer, ulykkesforebyggende innsats og lokalt folkehelsearbeid.

Mulighet for internasjonal godkjenning

Norske kommuner kan også søke om internasjonal godkjenning som Safe Community. Prosessen ivaretas da av International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) og gjennomføres på engelsk.

Intensjonsavtalen er avtalen kommunen inngår med Skadeforebyggende forum for å starte prosessen for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Avtalen skal undertegnes av kommunens ordfører og rådmann.
Intensjonsavtale (pdf 419 KB)

Trygghetsprofilen skal fylles ut av alle kommuner som søker sertifisering, og skal oppdateres jevnlig for å dokumentere framskritt. Sammen utgjør intensjonsavtalen og trygghetsprofilen søknaden kommunen sender inn for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn.
Trygghetsprofil (pdf 2MB)