Illustrasjon av et lokalsamfunn med mennesker

Temaer og samarbeidspartnere

For å sikre godt samarbeid med fagmiljøer og organisasjoner med spesialkunnskap innenfor ulike temaer som trafikksikkerhet, drukningsforebygging eller beredskap er det en viktig oppgave for Skafor å bygge broer til organisasjoner og kunnskapsmiljøer som kan bidra i arbeidet.

Erfaringer fra det lokale arbeidet deles på møter og seminarer, i rapporter og workshops. Sammen lærer vi mer om hvordan vi kan lykkes i arbeidet. Det lokale Trygge lokalsamfunn-arbeidet omfatter mange ulike temaer. Vi samarbeider med sentrale aktører og kunnskapsmiljøer som kan bidra i arbeidet. Her tar vi opp noen aktuelle temaområder og gir forslag til hvor du kan finne mer informasjon og mulige samarbeidspartnere.

Alkohol og rus

Vi vet at alkohol og rus er en bakenforliggende årsak til mange skader og ulykker.

Les mer

Brannsikkerhet

Norsk statistikk viser at det starter en ny brann omtrent hvert 20. minutt.

Les mer

Idrett og foreningsliv

Mange skader seg når de driver med idrett.

Les mer

Kriminalitets-
forebyggende arbeid

Kriminalitet skaper utrygghet.

Les mer

Mental helse

500-600 personer tar sitt eget liv hvert år i Norge.

Les mer

Seniorsikkerhet

Med kunnskap og tilrettelegging kan boligen tilpasses.

Les mer

Sikkerhet, barn og unge

Barn er høyt og lavt, de skal utforske og utfolde seg, og ikke minst lære gjennom erfaringer.

Les mer

Sikkerhet i landbruket

Rundt 2010 sto landbruket for 20-30 % av alle dødsulykker i arbeidslivet.

Les mer

Vannsikkerhet

De siste årene har cirka 100 mennesker i Norge druknet hvert år.

Les mer

Trafikksikkerhet

I Norge har vi en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i vegtrafikken — nullvisjonen.

Les mer