Alkohol og rus

Vi vet at alkohol og rus er en bakenforliggende årsak til mange skader og ulykker, ikke minst når det gjelder fall, drukning og trafikkulykker.

Organisasjonen AV-OG-TIL jobber for godt alkovett i situasjoner der alkohol utgjør en risiko eller kan være til ulempe for andre.

Rusfeltets samarbeidsorganisasjon, Actis, arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill.

Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber med rusforebygging og ruspolitikk. De ønsker å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet, med mindre drikkepress.