Brannsikkerhet

Norsk statistikk viser at det starter en ny brann omtrent hvert 20. minutt. De fleste blir raskt slukket, men nærmere 2000 boliger brenner hvert år, og statistikken viser at omtrent 45 personer mister livet i brann hvert år. De fleste av disse er mennesker som av ulike årsaker har vansker for å forebygge, oppdage eller slukke brann eller evakuere ved egen hjelp.

Hva kan kommunen din gjøre?

For alle

Hvert år i uke 38 arrangeres Brannvernuka. Det er ulike temaer hvert år, men hovedfokus er å minne folk på vanlig brannsikkerhet i hjemmet og å ha brannøvelser.

For barn og unge

Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis har utviklet materiell som kan benyttes i barnehager.

Brannvernskolen.no er utviklet av Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen. Undervisningsmateriellet er utviklet for 6. trinn, men kan brukes av hele mellomtrinnet. Her er det i tillegg til spill lagt ut presentasjon og lærerveiledning som kan brukes av brannvesenet og det lokale el-tilsyn (DLE) ved klassebesøk.

Samarbeid for økt brannsikkerhet

Økt samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere er viktige forutsetninger for systematisk brannforebygging. Gjennom prosjekt «Samarbeid for økt brannsikkerhet; nasjonale pådriver» har Skafor i tre år, sammen med DSB og Helsedirektoratet, samarbeidet med kommuner og brannvesen over hele landet for å styrke det lokale samarbeidet, og styrke brannforebygging for spesielt risikoutsatte grupper.

Økt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som er i kontakt med personer i risikoutsatte grupper er et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten. Brannvesenets oppgave er å å kartlegge risikofaktorer for brann. Helsetjenesten kan og skal kartlegge risiko som følge av personens helsetilstand.

Prosjektets årsrapporter fra 2020 (pdf), 2021 (pdf) og 2022 (pdf) presenterer gode eksempler på lokale tiltak og gir nyttig kunnskap for brannforebyggere innenfor ulike sektorer. Vi har også samlet erfaringer fra ulike samarbeidsmodeller og navn på kontaktpersoner som vil kunne gi deg mer kunnskap om hvordan de har gått fram og hvordan de samarbeider i praksis. Vi håper kunnskapen som er bygget opp under prosjektet vil kunne motivere flere kommuner til tettere samarbeid på tvers av sektorer.

Samarbeidstiltak for økt brannsikkerhet (PDF)