Idrett og foreningsliv

Mange skader seg mens de driver med idrett, men både idretten og foreningsliv er viktige arenaer for å skape god folkehelse. Lag og foreninger kan være en samarbeidspartner for trygghetsarbeidet på mange måter, f.eks. når det gjelder trafikksikkerhet. Idrettslag kan kreve at alle bruker sykkelhjelm på vei til trening. Velforeninger kan gjennomføre trygghetsvandringer.

Sanitetskvinnene og Lions har lokallag mange steder i Norge og kan bidra i kommunens trygghetsarbeid. Flere kommuner har samarbeid med Lions om å kjøre ut strøsand til seniorer.

Verdifull transport er en kampanje i Færder kommune for å bedre holdninger til bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken og til trafikksikkerhet generelt hos medlemmer, ledere, trenere/instruktører og foreldre som er tilknyttet lag/foreninger. Foreninger kan søke om opptil 25 000 kr i tilskudd. Da kreves det at de utarbeider en reisepolicy, som forankres internt. Denne skal minimum ta stilling til fart, bilbelte, refleks og hjelm.

SKADEFRI er en del av Senter for idrettsskadeforskning som ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Det er et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse. Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett. I SKADEFRI bruker de flere verktøy: nettsiden skadefri.no, appen Skadefri og Skadefri-teamets fire hovedsøyler som er sosiale medier, trenerutdanning, toppidrettsundervisning og klubbkvelder.