Sikkerhet i landbruket

I landbruket er det stor risiko for skader og ulykker. Rundt 2010 sto landbruket for 20-30 % av alle dødsulykker i arbeidslivet, selv om det bare hadde 3 % av arbeidsstyrken! Dødsulykkene er heldigvis betydelig redusert, men bønder og arbeidere på gårdsbruk er fremdeles en utsatt gruppe for skader, ulykker og psykiske påkjenninger.

Hva kan kommunen din gjøre?

Hvordan kan kommunene bidra til å redusere ulykker, og dermed oppnå bedre trivsel og kvalitet i landbruksnæringen? For forskning og informasjon på området er Institutt for rural og regional forskning en god ressurs.

For deg som jobber i landbruket

Tryggere sammen er et prosjekt i regi av Norsk Bondelag med formål om å motivere gårdbrukere til å samle og dele kunnskap om hvordan de blir tryggere på arbeidsplassen. Her er det praktiske HMS-tips, råd og erfaringer direkte knyttet opp mot bønder om temaer som uvær, smitte, flom, atomulykker, brann og beredskap.

Godt Bondevett er en nettside om psykisk helse i landbruket. Siden inneholder artikler og videoer med historier og budskap både fra Mattilsynet, Rådet for psykisk helse og bønder selv.

Norsk landbruksrådgivning arrangerer HMS-kurs og andre sertifiseringskurs som trengs for å kunne drive gården på en sikker og trygg måte.