Trafikksikkerhet

I Norge har vi en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i vegtrafikken — nullvisjonen. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at menneskelige feilhandlinger ikke skal føre til død eller alvorlig skade, og trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet. De mest sårbare gruppene i trafikken er barn, ungdom og eldre.

Hva kan kommunen din gjøre?

Hvordan kan vi bidra til å nå nullvisjonen? Det finnes gode tiltak som kommunene kan gjøre for å styrke arbeidet for trafikksikkerhet.

For barnehagen

Barnas Trafikkklubb er en klubb i regi av Trygg Trafikk som utvikler pedagogiske opplegg rundt trafikkopplæring for barn. Klubben er gratis, og alle barnehager kan melde seg inn.

For grunnskolen

En «hjertesone» rundt skolen gjør skoleveien tryggere for barna og reduserer biltrafikken nær skolen. Konseptet er utarbeidet av Trygg Trafikk.

Beintøft er en årlig konkurranse for alle barneskoleelever i regi av Miljøagentene. Kampanjen vil inspirere elevene til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen. Skolene melder seg på.

«Beltehelt» er en kampanje for å øke bruken av belte på skolebussen. Kampanjen startet i Buskerud fylke, men gjennomføres nå i flere fylker og kommuner.

Trygg Trafikk har utarbeidet materiell til å gjennomføre sykkelprøven i skolegården.

For ungdom

Trafikksikkerhet er viktig å tenke på også under russetiden. Vegvesenet har informasjon om kjøp, salg og sikker bruk av russebiler og -busser.

For eldre

TREFF er et veilednings- og informasjonsmateriell som retter seg mot forebygging av trafikkulykker for eldre fotgjengere. Pensjonistforbundet har også mye nyttig informasjon til deg som vil arrangere et temamøte om trafikksikkerhet i fora der eldre samles.

Pensjonistforbundet jobber for mer gange, økt trivsel og trygghet gjennom prosjektet «Gangvennlige lokalsamfunn». Her kan du også laste ned flere veiledere.

Skafor samarbeider med Trygg Trafikk om trafikksikkerhet.