Utklipp fra nettsiden www.vi.no.

Nettavisen Vi.no: Filleryer er livsfarlige!

Norge er i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, men det er ikke dårlig vær og isete veier sin feil: De aller fleste fallulykker skjer innendørs. Medisiner mot beinskjørhet er billige, effektive og kan halvere risiko for nye brudd, men det er få som får slik behandling.

Artikkelen er skrevet av Marit O. Bromark og publisert på Vi.no 7. mars 2023.

Les resten av artikkelen her: https://www.vi.no/helse/filleryer-er-livsfarlige/78627844.