Kaffeprat – Sikkerhet ved, i og på vann

01. juni kl. 09:00 - 10:00

Påmelding:

Meld deg på via vårt påmeldingsskjema (Påmeldingsfrist 31. mai kl 15)
Vi sender ut Teams-lenken dagen før!

  • Tid: 1. juni kl 09 – 10
  • Sted: Digitalt (Teams)
  • For hvem: Åpent for alle, gratis å være med

Det blir ikke tatt opptak av kaffepraten.

Laster Arrangementer

Vi arrangerer jevnlige kaffeprater innenfor tematikken skader, ulykker og forebygging. Denne gangen skal det handle om vannsikkerhet og drukningsforebygging. 

 

Erfaringer og refleksjoner fra Oslo brann- og redningsetat (ved sjøfronten)

Oslo kommune har en lang og mye besøkt sjøfront. “Fjordbyen Oslo” er fortsatt under utvikling, men de som jobber med sikkerheten der har allerede rukket å gjøre seg mange erfaringer som kan være til nytte for sjøkommuner i hele landet.

Øyvind vil bl.a. ta opp hvilke hendelser som medfører innsats fra redningspersonell, hendelser med selvberging og hvilke hjelpemidler som blir benyttet og hvordan utforming og tiltak bør utføres, endres eller videreføres. Hvilke type redningsstiger er best, og hva med sikkerhetsinformasjon til badende gjester?

Informasjonsflyt er også viktig. Hvordan får man offentlig beredskap som brann, politi og helse til å snakke med private vaktselskap er leiet inn på ulike deler av sjøfronten.

Øyvind Haugerud-Eckhardt, Fagansvarlig redningsdykking, Oslo Brann og Redningsetat

Drukningsforebyggende arbeid i skolen

Vi får høre fra Halden kommunes om deres storsatsing på livredningskompetanse og svømmeopplæring etter at den nye læreplanen trådte i kraft høsten 2020.
De nye kompetansemålene i kroppsøvingsfaget setter høye krav til barnas svømmedyktighet, og det kreves mye trening å nå disse målene. Det er i tillegg lagt større vekt på utendørs trening, fordi man vet at de fleste drukningsulykker ikke skjer i et basseng. Halden har uansett liten kapasitet innendørs i basseng, men tilgangen til vann utendørs er stor. De har gjennomført et kompetanseløft blant lærere, som har resultert i at de har et rekordstort antall ansatte ved skolene sine med livredningskompetanse, i tillegg til at stadig flere elever får  opplæring i sikkerhet ved, i og på vann.

Elin Lande, assisterende rektor, Tistedal skole

 


Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv. Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.