Drukningsforebygging – bli en nullvisjonskommune

I vårt nye temahefte presenterer vi enkle tiltak som kommuner, organisasjoner og enkeltindivider kan iverksette rundt i landet for å forebygge drukningsulykker.

Last ned heftet her

Vann er herlig, og livet byr på mange gode opplevelser på, i og ved vann. Men noen ganger går det galt.

Altfor mange liv går tapt i drukningsulykker. I gjennomsnitt har mellom 90 og 100 personer mistet livet hvert år de siste 10 årene. Det er nesten dobbelt så mange som i Sverige sett i forhold til innbyggertall. I Storbritannia med 12 ganger flere innbyggere enn Norge drukner ca. 400 personer i året. Hvis de skulle hatt like høye tall som i Norge, ville de hatt over 1.000 døde hvert år.

Vi har en jobb å gjøre i Norge – og kommunene har et ansvar.

Forebygging kan gjøres på mange nivåer, og mange kan bidra i arbeidet. Her presenterer vi noen temaer og spørsmål som bør vurderes, og tiltak som kan redde liv. Her kan alle bidra, kommunen, organisasjoner og enkeltpersoner.

Vi vet en hel del om hvor og hvordan ulykkene skjer, og hva vi kan gjøre for å forebygge dem. Men kunnskap er til liten nytte hvis vi ikke tar den i bruk. Bedre informasjon, skilting og redningsutstyr er viktig. Svømmeopplæring, bruk av redningsvester og båtvett må også til.

Vi oppfordrer alle kommuner til å sette drukning på dagsorden, kartlegge drukningsfare, gå igjennom eksisterende tiltak og drøfte hva som skal til for å ytterligere redusere risikoen for drukning.

Last ned heftet her

Eller bestill den fra oss gratis på post@skafor.org


Les vannvettreglene her.