Bilder viser tre sider av brosjyren om vannsikkerhet, hvorav vannvettreglene er en av dem.

Vannvettreglene og brosjyre om vannsikkerhet

Her finner du vannvettreglene utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.

Brosjyren er laget slik at den kan brettes ut som en plakat.

Barnehager og andre som tar barnegrupper på tur kan bestille brosjyren på post@skafor.org.

Enkeltsider fra brosjyren kan lastes ned og printes i A4-format. Bruk gjerne disse som infoplakater på badestranden, i båtklubben eller på oppslagstavla på turveien. Ved å laminere dem, holder de lengre. Med morsomme illustrasjoner er dette noe du kan lese sammen med barna.

Hjelp oss å gjøre badeturen tryggere.

Last ned plakat med vannvettreglene her.

Vannvettreglene

 1. Ha respekt for vann, vær og lokale forhold.
  Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.

 2. Barn skal aldri bade alene.
  Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.

 3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold.
  Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.

 4. Kjenn dine egne grenser.
  Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.

 5. Ved ulykke; først varsle, så redde.
  Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.

 6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning.
  Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.

 7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt.
  Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.

 8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.
  Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.

NB!  Husk at alkohol og annen rus øker risikoen for ulykker, og gjør deg dårligere i stand til å redde deg selv og andre

Vannvettreglene er utarbeidet av Drukningsforebyggende råd.
Drukningsforebyggende råd er et av Skadeforebyggende forums fagråd. Rådet samler kunnskap
og kompetanse om drukning og forebygging, og arbeider for økt trygghet på, ved og i vann.

Last ned plakat med vannvettreglene her.

Informasjonsplakatene

Barn, vann og sikkerhet

Nødnummer

Førstehjelp

Drukning – redning

Førstehjelp ved vann

Vannvettreglene

Vi har laget en brosjyre til kommuner som handler om drukningsforebygging og hvordan man kan bli en “nullvisjonskommune”. Den finnes på siden her.